Warunki korzystania z usługi

Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2023 r.

Przed skorzystaniem z witryny https://searchenginereports.net/ („Usługa”) obsługiwanej przez Search Engine Reports („my”, „Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki („Warunki”, „Warunki”)) my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz utracić dostęp do Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością SearchEngineReports.net ani nie są przez nią kontrolowane.

SearchEngineReports.net nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że SearchEngineReports.net nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności wszelkich witryn lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Oregon w Stanach Zjednoczonych, bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy mieć między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o tym z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie jakichkolwiek nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.