Vilkår

Sist oppdatert: 3. februar 2023

Les disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår", "Vilkår") nøye før du bruker nettstedet https://searchenginereports.net/ ("Tjenesten") som drives av Search Engine Reports ("oss", " vi» eller «vår»).

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Koblinger til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av SearchEngineReports.net.

SearchEngineReports.net har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at SearchEngineReports.net ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller tilliten til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig. på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese vilkårene og personvernreglene for eventuelle tredjepartsnettsteder eller tjenester du besøker.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Oregon, USA, uten hensyn til lovkonflikter.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rettigheter eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som en fraskrivelse av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de resterende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående tjenesten vår, og erstatter og erstatter alle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss angående tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 60 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring avgjøres etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss.