Smluvní podmínky

Poslední aktualizace: 3. února 2023

Před použitím webové stránky https://searchenginereports.net/ (dále jen „služba“) provozované společností Search Engine Reports (dále jen „nás“, „ my“ nebo „naše“).

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí SearchEngineReports.net.

SearchEngineReports.net nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SearchEngineReports.net nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s použitím nebo spoléháním se na jakýkoli takový dostupný obsah, zboží nebo služby. na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Oregon, Spojené státy americké, bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom mohli mít ohledně služby mezi námi.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, pokusíme se o ní informovat alespoň 60 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, určíme podle vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím Službu používat.

Kontaktujte nás

Pokud máte k těmto Podmínkám nějaké dotazy, kontaktujte nás.