Zásady ochrany osobních údajů

V SearchEngineReports.net se staráme o soukromí dat, která s námi sdílejí naši uživatelé; proto se věnujeme ochraně soukromí našich uživatelů. Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout našim spotřebitelům náležité znalosti o tom, jaké informace shromažďujeme a proč, a také o tom, jak využíváme a chráníme informace uživatelů.

Po celou dobu těchto zásad mějte na paměti, že když píšeme „SearchEngineReports.net“ nebo „my“ nebo „nás“, znamená to, že mluvíme o společnosti SearchEngineReports.net, Inc., a našich dceřiných společnostech a dalších přidružené společnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny tak, aby sloužily uživatelům, kteří se zajímají o to, jak mohou být jejich „osobně identifikovatelné údaje (PII)“ použity online. Podle zákonů USA na ochranu soukromí a zabezpečení informací jsou PII informace, které mohou být použity samostatně nebo s jinými informacemi k identifikaci, lokalizaci nebo kontaktování jednotlivce.

Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli zásady ochrany osobních údajů, abyste jasně porozuměli tomu, jak shromažďujeme, používáme nebo nakládáme s vašimi osobními údaji na našem webu.

Table of Contents

Jaký je rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů SearchEngineReports.net?

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny do podmínek služby a licenční smlouvy SearchEngineReports.net, které lze nalézt na adrese https://searchenginereports.net/privacy-policy (dále jen „smluvní podmínky“) a vztahují se k námi získaným informacím prostřednictvím vašeho používání stránek a služeb SearchEngineReports.net („informace“), jak je vysvětleno v těchto zásadách.

Jaké informace o mně SearchEngineReports.net shromažďuje?

Kdykoli uživatel interaguje s našimi stránkami nebo jejich službami, můžeme shromažďovat jeden nebo více kusů informací v kombinaci s jinými soubory údajů, abychom vás identifikovali („osobní údaje“). Můžeme také shromažďovat některé informace, které jsou uchovávány způsobem, který s vámi nelze propojit („neosobní údaje“).

Údaje, které nám poskytnete, kdykoli si vytvoříte účet

Když se zaregistrujete k používání SearchEngineReports.net, dobrovolně s námi sdílíte určité osobní údaje, včetně následujících:

Vaše e-mailová adresa, uživatelské jméno, kontakt a jazykové předvolby. Při přihlašování do SearchEngineReports.net pomocí přihlašovacích údajů pro sociální sítě, jako je váš účet Google nebo Facebook, vás požádáme o souhlas s přístupem k základním informacím z tohoto účtu, jako je vaše e-mailová adresa a jméno. Pokud s námi chcete přestat sdílet tento obsah, můžete tak učinit kdykoli odebráním přístupu SearchEngineReports.net ke svému účtu.

Pokud jste placeným odběratelem našich služeb, měli byste uvést své platební údaje. Tyto informace jsou potřebné k úplnému dodání jakékoli obchodovatelné transakce na webu SearchEngineReports.net. Údaje používáme ke zpracování a realizaci vaší transakce. Pokud pro platbu za objednávku zvolíte PayPal®, budete muset zadat číslo své kreditní karty přímo PayPal®. Na informace, které poskytnete na webových stránkách PayPal®, se budou vztahovat zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal®.

Jaké další informace od vás shromažďujeme?

SearchEngineReports.net shromažďuje následující informace, když používáte web nebo jeho služby:

Uživatelský obsah: To zahrnuje veškerý text, dokumenty nebo jiný obsah/informace, které jste nahráli, zadali nebo jinak odeslali v rámci vašeho používání našich Služeb.

Jaké informace se automaticky shromažďují?

Existují určité informace o zařízeních, která používáte k připojení k SearchEngineReports.net, a vaše používání webu nebo jeho služeb je automaticky registrováno v našich systémech, včetně následujících:

Vaše poloha: Toto je geografická oblast nebo místo, kde používáte svá zařízení, jako je počítač, mobilní telefon nebo tablet (jak je uvedeno v internetovém protokolu [IP] adresa nebo podobný identifikátor) při interakci s našimi stránkami nebo službami.

Vaše data nebo informace protokolu: Stejně jako jiné webové stránky naše servery automaticky shromažďují data, když přistupujete na naše stránky nebo je používáte, a ukládají je do souborů protokolu. Tato data protokolu mohou zahrnovat vaši IP adresu, typ a nastavení prohlížeče, konfiguraci prohlížeče, datum a čas použití, data souborů cookie a jazykové preference.

Informace o vašem používání: SToto jsou informace o webu nebo službách SearchEngineReports.net, které používáte a jak je používáte. Můžeme také získat údaje od našich přidružených společností a poskytovatelů služeb třetích stran, abychom prověřili, jak spotřebitelé používají naše stránky a služby. Budeme mít například představu o počtu uživatelů, kteří přistupují na konkrétní stránku webu a na jaké odkazy běžně klikali. Tyto shromážděné údaje použijeme k lepšímu pochopení uživatelských interakcí a využijeme je při optimalizaci webu.

Informace o vašem zařízení: Tato data se shromažďují z vašeho počítače nebo mobilního zařízení a zahrnují typ hardwaru a softwaru, který používáte (jako je váš operační systém a prohlížeč type) a také jedinečné identifikátory pro zařízení, která přistupují a používají SearchEngineReports.net.

Soubory cookie: Údaje shromážděné ze souborů cookie jsou vysvětleny v části „Používá SearchEngineReports.net soubory cookie?“ části a v našich Zásadách používání souborů cookie.

Kdy SearchEngineReports.net shromažďuje informace?

Shromažďujeme od vás informace, když vyplníte formulář, přihlásíte se k odběru newsletteru, zadáte objednávku, otevřete lístek podpory, zadáte jakékoli informace na našich stránkách nebo použijete naše webové služby.

Jak SearchEngineReports.net používá moje informace?

My na SearchEngineReports.net zpracováváme, používáme a zaznamenáváme vaše informace podle potřeby, abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi a pro naše oprávněné obchodní zájmy, včetně následujících:

 • abychom s vámi mohli komunikovat a budovat spojení o vašem používání našich stránek nebo služeb, oznámení o našich produktech a službách, aktualizacích (pokud existují), a abychom mohli poskytovat zpětnou vazbu k vašim žádostem o pomoc, včetně poskytnutí účtu podpora ověření v případě, že máte problémy s přístupem ke svému účtu nebo se s vámi po korespondenci spojit.
 • aby nám pomohli spravovat naše stránky nebo služby, ověřovat uživatele z bezpečnostních důvodů, nabízet přizpůsobené funkce a přístup, zpracovávat a dodávat transakce, provádět kontroly a studie, vyvíjet připravované funkce a zlepšovat algoritmy a výkon našich stránek a služeb.
 • abychom vám zasílali přímá e-mailová upozornění a speciální nabídky o službách SearchEngineReports.net, ze kterých se můžete kdykoli odhlásit. Pro více podrobností o tom prosím projděte tuto sekci - "Bude mi SearchEngineReports.net posílat e-maily?" Pokud jste někdo, kdo má bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP), budeme vám propagační materiály zasílat pouze tehdy, pokud nám to dovolíte od okamžiku vytvoření účtu nebo kdykoli poté.
 • k určení kumulativních statistik o množství jedinečných zařízení využívajících naše stránky nebo služby a k identifikaci a prevenci zneužití a podvodů.
 • pro rychlé zpracování transakcí
 • k zobrazení uživatelského obsahu souvisejícího s vaším účtem a k zajištění toho, že k němu budete mít přístup, když používáte naše služby.

Analyzuje SearchEngineReports.net uživatelský obsah?

Zaručujeme, že zaměstnanci SearchEngineReports.net nemonitorují veškerý uživatelský obsah, který je nahrán nebo přenášen prostřednictvím našich stránek nebo služeb, ale lze jej zobrazit, pokud:

 • zjistili jsme, že byly porušeny smluvní podmínky a je vyžadována autorizace,
 • považujeme za nutné odpovědět na vaše požadavky na uživatelskou podporu,
 • jinak se rozhodneme, že je potřeba jej zkontrolovat, jak je definováno ve smluvních podmínkách, nebo vylepšit naše algoritmy, jak je uvedeno v části Uživatelský obsah našich smluvních podmínek,
 • je potřeba chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost SearchEngineReports.net a jeho uživatelů nebo dodržovat naše zákonné povinnosti, jako je reagování na jakákoli soudní řízení, jako jsou soudní příkazy a soudní příkazy.

Právo používat data a zveřejnění

Sdílí někdy SearchEngineReports.net moje informace?

SearchEngineReports.net zpřístupní osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, když:

 • Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají plnit požadavky obchodních operací, které zahrnují hostování, zlepšování a provádění našich služeb. Také využíváme poskytovatele služeb pro specifické služby a funkce, jako jsou služby zákaznické podpory, e-mailová komunikace a analýzy. Tito poskytovatelé služeb mohou přistupovat k osobním údajům, zpracovávat je nebo je zaznamenávat pouze v souladu s našimi pokyny a za účelem plnění svých povinností vůči nám.
 • Máme vaše povolení sdílet vaše osobní údaje.
 • Domníváme se, že je důležité vyšetřit možná porušení smluvních podmínek, implementovat tyto smluvní podmínky nebo tam, kde se domníváme, že je nezbytné prošetřit nezákonné aktivity, podezření na podvod nebo potenciální hrozby vůči majetku, jednotlivci nebo způsoby, na kterých provozujeme naše stránky nebo služby.
 • Ujišťujeme se, že uchování, přístup nebo zveřejnění vašich osobních údajů je ze zákona povinné k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti SearchEngineReports.net a uživatelů našich stránek nebo služeb nebo k reakci na zákonné požadavky jakýmikoli veřejnými orgány.
 • Musíme tak učinit v souvislosti s akvizicí, fúzí, reorganizací, úpadkem, veřejnou nabídkou cenných papírů, prodejem některých nebo všech našich aktiv. V takových případech mohou být některé nebo všechny vaše osobní údaje přeneseny nebo sdíleny s jiným subjektem v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Neosobní údaje můžeme předávat nebo zveřejňovat třetím stranám a veřejně – například přidruženým společnostem na základě dohody s námi nebo jako součást zpráv o pokroku, které můžeme poskytovat uživatelům.
 • Jakékoli zprávy, výsledky nebo závěry vyjádřené serverem SearchEngineReports.net nemají žádnou právní hodnotu a nelze je prezentovat u soudů a jiných právních záležitostí.
 • Za žádných okolností, ať už jako elektronický nebo digitální důkaz, SearchEngineReports.net nezachovává všechna svá práva na přípustnost.

Získává SearchEngineReports.net zisk z mých osobních údajů jejich prodejem?

Ne, SearchEngineReports.net neprodává ani nepronajímá vaše osobní údaje.

Používá SearchEngineReports.net soubory cookie?

Soubory cookie používají webové prohlížeče k poskytování přizpůsobeného obsahu a k zapamatování přihlašovacích údajů a nastavení účtu. SearchEngineReports.net používá soubory cookie a podobné technologie, včetně webových majáků a sledovacích pixelů. Ty jsou potřebné ke shromažďování údajů o využití a analytických údajů, které nám pomáhají poskytovat vám naše stránky a služby, a také k pomoci při doručování reklam na relevantní produkty a služby SearchEngineReports.net vám při procházení určitých stránek na webu a poté na třetí- stranické stránky. SearchEngineReports.net nesdílí vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem umožnění jim doručovat vám jejich reklamy.

Další informace o souborech cookie a o tom, jak je SearchEngineReports.net používá, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Soubory cookie používáme k:
 • Pomozte zapamatovat si a zpracovat požadavky uživatelů na našich stránkách a službách.
 • Pochopte a uložte předvolby uživatelů pro budoucí návštěvy.
 • Sledujte a analyzujte aktivitu našich uživatelů, abychom vám mohli nabídnout lepší zkušenosti.

Můžete se rozhodnout vypnout všechny soubory cookie nebo si můžete zvolit, aby vás počítač varoval při každém odeslání souboru cookie. To lze provést prostřednictvím nastavení prohlížeče. Protože každý prohlížeč je jiný, přejděte do nabídky Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak můžete správně upravit soubory cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie vypnout, některé funkce nemusí fungovat správně.

Zveřejnění třetí strany

Neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepřevádíme vaše osobní údaje do zdrojů třetích stran.

Odkazy třetích stran

K vylepšení obsahu pro naše čtenáře můžeme v našich příspěvcích na blogu používat odkazy třetích stran. Na naší stránce Zásady ochrany osobních údajů používáme odkazy na třetí strany, abychom našim návštěvníkům pomohli, jak zacházíme s PII a soubory cookie. Uvědomte si prosím, že nemůžeme zaručit pravost jakýchkoli externích odkazů, které můžete navštívit. Před návštěvou jakéhokoli odkazu třetí strany se doporučuje, abyste si vždy provedli vlastní průzkum.

Google

Na našich webových stránkách používáme inzerci Google AdSense. Zásady inzerce společnosti Google mohou shrnout požadavky společnosti Google na inzerci. Jsou zavedeny, aby uživatelům poskytovaly lepší zkušenosti.

Další informace naleznete na adrese: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=cs

Jako dodavatel třetí strany používá Google k zobrazování reklam na našich webových stránkách soubory cookie. Používání souboru cookie DART společnosti Google jí umožňuje zobrazovat reklamy našim uživatelům na základě jejich předchozích návštěv naší webové stránky a dalších stránek. Pokud se chcete odhlásit z používání souboru cookie DART, můžete tak učinit návštěvou zásad ochrany osobních údajů reklamní a obsahové sítě Google.

Soubory cookie, které používáme

Původ Cookie Popis Vypršení platnosti Kategorie
Google Analytics _gid Slouží k rozlišení uživatelů. 2 roky Analytics & Marketing
Google Analytics _ga Slouží k rozlišení uživatelů První strana
Trvalé
Analytics & Marketing
SearchEngineReports.net ser_grammarly_bioep_show Sledovat vyskakovací okno reklamy 1 týden Sledování
SearchEngineReports.net ser_grammarly_bioep_show_session Sledovat zobrazené vyskakovací okno reklamy 1, 2 sekundy Sledování
SearchEngineReports.net zobrazeno-ser-semrush-bioep Sledovat vyskakovací okno reklamy 1 týden Sledování
SearchEngineReports.net ser-semrush-bioep-show-session Sledovat zobrazené vyskakovací okno reklamy 1, 2 sekundy Sledování
SearchEngineReports.net ci_session Slouží ke sledování uživatelské historie, běžně se používá pro kontrolu přihlášení 1 den Sledování

K nastavení souborů cookie používaných v našich reklamních produktech používáme různé domény, včetně následujících domén a některých verzí těchto domén pro konkrétní země (např. google.fr):

 • https://admob.google.com/
 • https://developers.google.com/custom-search-ads
 • https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/google.com
 • https://www.google.com/adsense/start/
 • https://developers.google.com/apis-explorergooglesyndication.com
 • https://tagmanager.google.com/googletagservices.com
 • https://travel.google/googleusercontent.com
 • https://analytics.google.com/
 • gstatic.com (404)
 • https://support.google.com/urchin
Odhlásit se

Na stránce Nastavení reklam Google můžete nastavit předvolby toho, jak vám Google bude inzerovat. Alternativně se můžete odhlásit na stránce odhlášení iniciativy Network Advertising Initiative nebo prostřednictvím doplňku Prohlížeč pro odhlášení ze služby Google Analytics.

Jak smazat, upravit nebo zakázat soubory cookie?

Soubory cookie můžete smazat nebo zakázat jejich používání podle pokynů v prohlížeči:

Pokud používáte jiný prohlížeč, postupujte podle pokynů od jeho poskytovatele.

Jak fungují pluginy a aplikace třetích stran?

Některé aplikace a služby třetích stran, které jsou našimi partnery, mohou žádat o souhlas s přístupem k vašim informacím. Takové aplikace vám poskytnou upozornění a vyžádají si vaše povolení za účelem získání přístupu nebo informací. Nejlepší by bylo pečlivě zvážit výběr takových aplikací a služeb a vaše oprávnění.

Pluginy některých třetích stran nebo vložený obsah na našem webu, jako jsou tlačítka „To se mi líbí“ na Facebooku, mohou umožnit jejich správcům vědět, že jste web navštívili, a mohou tyto informace použít s dalšími údaji, které o vašem webu shromáždili. návštěvy jiných webových stránek nebo služeb na internetu, které vás mohou identifikovat.

Na data shromážděná třetími stranami prostřednictvím těchto pluginů a aplikací se vztahují vlastní zásady každé strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a porozuměli tomu, jak jiné subjekty používají vaše data.

Posílá mi SearchEngineReports.net e-mailová upozornění?

V pravidelných intervalech vám můžeme zasílat informace o speciálních nabídkách, aktualizacích technologií a dalších produktových oznámeních. Můžeme také zasílat informace o produktech a službách od našich obchodních přidružených společností. Je na vašem výhradním uvážení, zda takovou komunikaci kdykoli zakážete kliknutím na tlačítko „odhlásit odběr“, které lze nalézt v e-mailech SearchEngineReports.net, a také změnou předvoleb kontaktu. Všichni držitelé účtu SearchEngineReports.net budou stále dostávat e-mailová upozornění související s jejich odběry, i když se rozhodnete odhlásit odběr propagačních e-mailů.

CAN SPAM Act

Zákon o CAN-SPAM je povinnost, která stanoví pravidla pro komerční e-maily, zavádí základní prvky pro obchodní sdělení, opravňuje příjemce k právu přestat přijímat e-maily a v případě porušení vynucuje přísné sankce.

p>

V souvislosti s tímto aktem shromažďujeme e-mailové adresy našich uživatelů, abychom:

 • Předávat informace, odpovídat na dotazy a/nebo odpovídat na další otázky a požadavky;
 • zpracovávat objednávky předplatného a informace o odeslání související s jejich aktualizacemi;
 • Dejte uživatelům vědět o dalších informacích o jejich předplacené službě;
 • Nabízejte naše nabídky a připravované nabídky do našeho seznamu adresátů zasláním e-mailů po dokončení objednávky.
 • Abychom souhlasili se zákonem CANSPAM, souhlasíme s:
 • nepoužívejte v e-mailech klamavá nebo nejednoznačná témata;
 • Napodobujte sdělení v reklamě rozumným způsobem;
 • Zahrnuje fyzickou adresu firmy nebo sídla firmy;
 • Sledujte e-mailové marketingové služby třetích stran, pokud je používáte;
 • rychle splňte požadavky na odhlášení nebo odhlášení z odběru;
 • Povolte uživatelům odhlásit odběr pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu.

Pokud si přejete odhlásit nebo zrušit odběr našich e-mailů, můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected]. Jakmile vaši žádost obdržíme, odebereme vás nejdříve z přijímání marketingových e-mailů.

Pro uživatele z EHP:

Propagační e-maily budeme doručovat pouze uživatelům v EHP s vaším předchozím souhlasem. Další podrobnosti naleznete v části „Pro uživatele z EHP“ níže.

Zveřejní někdy SearchEngineReports.net některé z mých osobních údajů nebo uživatelského obsahu?

Ne, nesdílíme osobní údaje ani uživatelský obsah s výjimkou omezených okolností uvedených v části "Sdílí SearchEngineReports.net moje informace?" části Zásad ochrany osobních údajů.

Jak SearchEngineReports.net zpracovává signály Do Not Track?

Ctíme signály Do Not Track a nesledujeme, nepoužíváme reklamní soubory ani nevysazujeme soubory cookie, když je nasazen mechanismus prohlížeče DNT.

SearchEngineReports.net také nepovoluje sledování chování třetí stranou.

COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí na internetu)

Získává SearchEngineReports.net informace od dětí?

Zákon o ochraně soukromí dětí online dává rodičům kontrolu. SearchEngineReports.net vědomě nezískává osobní údaje od dětí mladších 13 let. V případě, že se dozvíme, že jsme získali osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, přijmeme nezbytná opatření vyjmout tyto informace z našich systémů. Pokud je vám méně než 13 let, neuvádějte prostřednictvím Stránek žádné osobní údaje. Vyzýváme také rodiče a jejich zákonné zástupce, aby pozorně sledovali používání internetu svými dětmi. Dalším způsobem, jak vynutit tyto zásady ochrany osobních údajů, je informovat své děti, aby nikdy neposkytovaly žádné osobní údaje prostřednictvím webu nebo jeho služeb bez jejich svolení.

Přenos, ukládání, uchovávání a mazání dat

Kde jsou moje informace uloženy při sdílení s SearchEngineReports.net?

SearchEngineReports.net zajišťuje úplné zabezpečení informací sdílených uživateli na webu a jeho službách. Data uživatelů jsou ukládána pro zpracování podrobností a pro generování přesných odpovědí na jejich dotazy. Placení předplatitelé prémiových služeb SearchEngineReports.net mají svá data uložena na svých osobních účtech na Stránce. Účty uživatelů jsou plně šifrovány s nejvyšší úrovní zabezpečení a k informacím obsaženým v účtech nemají přístup zdroje třetích stran ani zaměstnanci SearchEngineReports.net. Uložená data mohou být automaticky smazána, jakmile se uživatel rozhodne službu odhlásit. Servery našeho webu nebudou uchovávat vaše data pro osobní použití ani vytvářet žádnou zálohu vašich informací.

Jak bezpečné jsou mé informace?

SearchEngineReports.net se věnuje ochraně bezpečnosti vašich informací a přijímá nezbytná opatření k jejich ochraně. Uvědomte si však, že internetové datové přenosy, ať už jsou kabelové nebo bezdrátové, nelze zaručit jako 100% bezpečné a v důsledku toho nemůžeme zajistit bezpečnost Informací, které nám předáváte, včetně Osobních údajů a Uživatelského obsahu; proto berete na vědomí, že tak činíte na vlastní riziko.

My ve společnosti SearchEngineReports.net používáme k ochraně vašich dat při přenosu standardní šifrování. Tato technologie se běžně označuje jako technologie Secure Socket Layer ("SSL") nebo také jako zabezpečení transportní vrstvy ("TLS").

V době, kdy vaše data obdržíme, je uchováváme na našich serverech pomocí kombinace fyzických, technických a logických bezpečnostních opatření. Důrazně doporučujeme, abyste provedli nezbytné kroky k zabezpečení všech zařízení, která používáte v souvislosti s našimi stránkami a službami.

Pokud se SearchEngineReports.net dozví o narušení bezpečnostního systému, můžeme vám zaslat oznámení s informacemi o ochranných krocích prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli. Můžeme také umístit upozornění na Stránku, abychom informovali naše uživatele.

Jak mohu vymazat své osobní údaje z SearchEngineReports.net?

Osobní údaje uživatelů SearchEngineReports.net jsou uloženy v účtech uživatelů po přihlášení k odběru našich služeb. Prémioví uživatelé mohou vymazat svá osobní data z SearchEngineReports.net zrušením svého předplatného a smazáním svého účtu na našem webu.

Jak dlouho jsou moje osobní údaje uloženy v systému SearchEngineReports.net?

Všechna svá osobní data z SearchEngineReports.net můžete kdykoli smazat zrušením svého účtu, jak je popsáno výše. Některé vaše osobní údaje však můžeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro naše oprávněné obchodní zájmy, včetně předcházení podvodům a jejich odhalování, a abychom splnili naše zákonné povinnosti včetně daní, auditu a právního výkaznictví.

Co by se stalo, kdyby SearchEngineReports.net uzavřel můj účet?

V případě, že SearchEngineReports.net uzavře váš účet kvůli vašemu porušení podmínek služby, můžete nás kontaktovat, pokud chcete požádat o vymazání vašich dat. Pokud si myslíte, že došlo k nějakému zmatku nebo nedorozumění, stále nás můžete kontaktovat, abychom vyjasnili svůj postoj a požádali o načtení vašeho účtu. Naši administrátoři takové žádosti zkontrolují v souladu s našimi právními povinnostmi.

Kalifornský zákon o ochraně soukromí online

CalOPPA je první státní zákon ve Spojených státech, který vyžaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Působnost zákona sahá daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby každý jednotlivec nebo společnost v USA (a možná i ve světě), která provozuje stránky shromažďující PII od kalifornských spotřebitelů, zveřejnila na svých webových stránkách nápadné zásady ochrany osobních údajů, které přesně uvádějí informace, které shromažďuje, a tito jednotlivci nebo společností, se kterými je sdílen.

Další informace naleznete na adrese: https://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Podle CalOPPA souhlasíme s následujícím:

 • Uživatelé mohou stránky navštěvovat anonymně.
 • Přidali jsme odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů na naši domovskou stránku a tuto stránku lze otevřít jediným kliknutím po vstupu na naši webovou stránku.
 • Odkaz na naše zásady ochrany osobních údajů obsahuje slovo „Ochrana osobních údajů“ a lze jej snadno nalézt na výše uvedené stránce.

Postupy spravedlivých informací

Zásady poctivých informačních postupů jsou páteří zákona o ochraně soukromí ve Spojených státech. Hraje také významnou roli při vývoji zákonů na ochranu údajů po celém světě. Je proto nezbytné porozumět zásadám poctivé informační praxe a tomu, jak by měly být implementovány v souladu s různými zákony na ochranu osobních údajů na ochranu osobních údajů.

V souladu s Fair Information Practices budou přijata následující opatření, pokud dojde k narušení dat:

 • Do 15 pracovních dnů vás budeme informovat e-mailem
 • Upozorníme uživatele prostřednictvím oznámení na webu
 • Také souhlasíme se zásadou individuální nápravy, podle níž mají jednotlivci právo domáhat se právně vymahatelných práv proti těm, kteří shromažďují a zpracovávají údaje a nedodržují zákony. Podle tohoto principu mají jednotlivci nejen vymahatelná práva vůči uživatelům údajů, ale také se mohou obracet na soudy nebo právní agentury za účelem vyšetřování a/nebo stíhání ze strany zpracovatelů údajů.

Pro uživatele z EHP

SearchEngineReports.net používá, zpracovává a zaznamenává osobní údaje, včetně údajů uvedených v části „Jaké informace o mně SearchEngineReports.net shromažďuje?“ sekce, jak je to nezbytné k plnění našich povinností, a na základě našich oprávněných obchodních zájmů, abychom našim uživatelům poskytovali vysoce kvalitní služby. Potřebujeme vaše povolení ke zpracování osobních údajů, abychom mohli zasílat e-mailová upozornění a umísťovat soubory cookie na vaše zařízení. V některých případech může SearchEngineReports.net zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonnou povinností nebo k ochraně vašich zájmů nebo zájmů jiné osoby.

Jaká mám jako uživatel práva a jak je mohu využít?

Lidé v Evropském hospodářském prostoru (EHP) mají určitá práva, pokud jde o jejich osobní údaje, včetně práva na přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů, které zpracováváme prostřednictvím vašeho používání stránek a služeb. Pokud jste uživatel, který se nachází v EHP, můžete:

Požádejte o zprávu o osobních údajích odesláním žádosti o podporu

Tato zpráva bude obsahovat osobní údaje, které o vás máme, doručené vám ve strukturovaném, běžně používaném a přenosném formátu. Musíte být přihlášeni ke svému účtu SearchEngineReports.net. Vezměte prosím na vědomí, že SearchEngineReports.net si od vás může vyžádat dodatečné informace pro účely ověření předtím, než jakékoli informace zveřejníme.

Své osobní údaje můžete změnit nebo smazat

Máte možnost změnit své osobní údaje, jako je jméno a e-mailová adresa, a také jazykové preference. To lze provést prostřednictvím nastavení účtu. Pokud jste se zaregistrovali na SearchEngineReports.net pomocí Google nebo Facebooku, nebo pokud jste narazili na nějaké problémy s aktualizací těchto informací, odešlete prosím lístek podpory nebo nás kontaktujte. Své osobní údaje můžete z SearchEngineReports.net smazat zrušením svého účtu u nás.

Své osobní údaje můžete změnit:

 • Zasláním e-mailu
 • Přihlášením ke svému účtu
 • Zasláním lístku podpory
Namítněte proti zpracování vašich osobních údajů

Můžete podat žádost, pokud chcete, abychom přestali používat vaše osobní údaje, včetně případů, kdy používáme vaše osobní údaje nebo abychom vám zasílali e-mailová upozornění. Obchodní nebo propagační e-maily zasíláme pouze uživatelům nacházejícím se v EHP s vaším předchozím souhlasem a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko „odhlásit se“, které lze nalézt v e-mailech SearchEngineReports.net, a také změnou kontaktu. preference. Upozorňujeme, že uživatelé, kteří si předplatili naše služby, budou nadále dostávat transakční zprávy o našich službách, a to i v případě, že se odhlásíte z odběru propagačních e-mailů.

Odeslat stížnost úřadu

Pokud se nacházíte v regionu EHP a myslíte si, že jsme nedodrželi zákony na ochranu údajů, máte právo podat stížnost místnímu dozorovému úřadu. Pokud máte další dotazy nebo nemáte účet SearchEngineReports.net, můžete nás kontaktovat zasláním žádosti o podporu.

Uživatelský obsah nahraný na SearchEngineReports.net

Obsah nahraný našimi uživateli neukládáme ani nesdílíme s žádnou třetí stranou. Jakmile je uživatelský obsah zpracován prostřednictvím našich služeb a uživatel získá výstup, uživatelský obsah je z našeho systému odstraněn. Nenárokujeme si žádná vlastnická práva na obsah uživatelů.

Textový obsah nahrání uživatelem
 • Textový obsah nahraný uživatelem v žádném z našich webových nástrojů neukládáme ani neukládáme. Uživatelský obsah také nesdílíme s žádnou třetí stranou. Důvěrnost dokumentů našich uživatelů je pro nás prioritou.
 • Soubory nebo obsah, který nahrajete za účelem vygenerování odpovědi na váš dotaz, jsou po provedení procesu okamžitě odstraněny z našeho systému.
 • Textový obsah nebo soubory nahrané uživateli nejsou indexovány žádným vyhledávačem.
Obrázkový obsah nahraný uživatelem
 • Obrázky nahrané na SearchEngineReports.net jsou dočasně nahrány do našeho systému ke zpracování.
 • Nemáme v úmyslu porušit soukromí žádného uživatele a náš systém smaže obrázky ihned po dokončení požadavku uživatele.
 • Účelem našich služeb je usnadnit uživatelům a obsah nahraný uživateli je pouze zpracováván za účelem splnění jejich dotazů. V žádném případě nepodporujeme pirátský materiál.
 • Autorská práva ke všem obrázkům odeslaným na SearchEngineReports.net zůstávají původnímu vlastníkovi/autorovi.

Změní se někdy tyto zásady ochrany osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že SearchEngineReports.net pokračuje ve zlepšování svých služeb, možná budeme muset aktualizovat tyto zásady v souladu se změnami na našich stránkách a službách, v našem podnikání a se zákony, které se nás a vás týkají. Vždy však dodržíme svůj závazek respektovat a chránit vaše soukromí. Okamžitě vás budeme informovat o jakýchkoli změnách, které mohou ovlivnit vaše práva vyplývající z těchto Zásad, prostřednictvím e-mailu nebo zveřejníme jakékoli jiné úpravy těchto Zásad, spolu s datem jejich účinnosti, v nejsnadněji dostupné části Stránky. Důrazně doporučujeme, abyste se sem čas od času vrátili, abyste byli informováni o všech změnách. Vezměte prosím na vědomí, že vaše další používání SearchEngineReports.net po jakékoli revizi znamená, že souhlasíte se změnami a souhlasíte s tím, že budete vázáni novými zásadami. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli změnami v těchto Zásadách a nepřejete si, aby se na vaše informace vztahovaly, můžete přestat používat naše stránky a služby a po zrušení předplatného na SearchEngineReports.net svůj účet smazat.

O všech změnách Zásad ochrany osobních údajů budete informováni na naší stránce Zásady ochrany osobních údajů.

Služby třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na praktiky jiných podniků, které SearchEngineReports.net nevlastní ani neřídí, včetně webů, služeb a aplikací jiných společností („služby třetích stran“), ke kterým máte přístup prostřednictvím této adresy URL, např. jako Facebook nebo Twitter, YouTube nebo jednotlivcům (legálním nebo nelegálním), které SearchEngineReports.net nespravuje ani nezaměstnává. Nemůžeme převzít odpovědnost za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů těchto služeb třetích stran. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů všech služeb třetích stran, ke kterým máte přístup.

Content Arcade (UK), LTD.

Oznámení o ochraně osobních údajů GDPR v obsahu

Lidé, kteří žijí v Evropské unii (EU), Norsku, Spojeném království nebo na Islandu, mohou požívat dalších práv podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů týkajících se vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů GDPR se používají pojmy „Osobní údaje“ a „Zpracování“, jak je vysvětleno v GDPR. „Osobní údaje“ však obvykle obsahují informace, které lze použít k nalezení osoby. A termín „zpracování“ je většinou definován jako akce, které se v souvislosti s daty provádějí, jako je shromažďování dat, jejich ukládání nebo zveřejňování.

SearchEngineReports.net bude spravovat vaše osobní údaje, které se používají v různých službách. Kromě toho můžeme také používat osobní údaje našich uživatelů nebo zaměstnanců, které jsou spojeny se zpracováním a poskytováním služeb těmto uživatelům. Uživatelé jsou manažeři a my jsme v takových případech vykonavatelem osobních údajů.

Pokud se chcete dozvědět více o vašich právech na data a způsobech provádění, kde jsme správcem, zašlete nám svůj dotaz na adresu [email protected]. Nebo, pokud se chcete dozvědět více o osobních údajích a způsobech exekuce, kde jsme pouze vykonavatelem, okamžitě kontaktujte manažera.

Důležité upozornění:Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů GDPR je poskytnout pomoc se stávajícími zásadami ochrany osobních údajů, ale nenahrazuje je. Pokud zjistíte jakýkoli rozpor mezi oznámením o ochraně osobních údajů GDPR a Zásadami ochrany osobních údajů, je jasné, že zásady ochrany osobních údajů budou v takovém scénáři považovány za obsah s větší kontrolou.

Pokud máte jakékoli dotazy související s tímto oznámením nebo si myslíte, že se vás tento obsah týká, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Jak používáme osobní údaje

Vaše osobní údaje použijeme pouze v případě, že k tomu máme zákonné oprávnění. Zákonné oprávnění k používání údajů zahrnuje souhlas, určenou potřebu a naše „oprávněné zájmy“, které jsou vysvětleny níže. V několika případech používáme také osobní údaje, které jste nám poskytli v době, kdy jste s námi uzavřeli smlouvu o použití těchto osobních údajů ke zpracování.

Když používáme Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, bude vám to jasně uvedeno v době shromažďování. Můžeme také požadovat, abychom zpracovávali osobní údaje po různou dobu, abychom vyhověli právní odpovědnosti, zejména pokud je to nutné k ochraně vašich nebo jiných zájmů nebo pro úkol, který je vykonáván ve veřejném zájmu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme?

Osobní údaje od vás shromažďujeme pouze tehdy, když nám je poskytnete přímo vy nebo když nám vaše osobní údaje poskytne třetí strana, jako jsou naši spolupracovníci, nebo když je získáme automaticky prostřednictvím služeb, které používáte.

Údaje, které od vás přímo shromažďujeme:

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, když nám takové osobní údaje poskytnete, včetně následujících:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Poštovní adresa
 • Telefonní číslo
 • Země
 • Název pracovní pozice

Hlavním důvodem shromažďování všech těchto informací, které jsou od vás předem definovány, je to, že je použijeme při poskytování nejlepších služeb podle našich podmínek služby. Pokud nám neposkytnete přesné osobní údaje z důvodu smluvních potřeb, nebudete moci využívat některé funkce nebo celou službu.

Osobní údaje od vás mohou být shromažďovány nepřímo; pokud například sdílíte svůj komentář, příspěvky nebo nějaký text, který obsahuje vaše jméno, v jakékoli poskytované službě, můžeme je shromažďovat jako osobní údaje.

Pokud se rozhodnete sdělit jakékoli osobní údaje v jakémkoli takovém obsahu na veřejném fóru, nemáme nad tím žádnou kontrolu.

Váš obsah, včetně vašich osobních údajů, zpracováváme v souladu se zákonem a oprávněními, která jste nám udělili a která nám umožňují zlepšovat naše služby.

Z vašich osobních údajů můžeme také získat pomoc při zlepšování a personalizaci našich služeb na základě našeho oprávněného zájmu takovým způsobem, který poskytuje výhodu našim uživatelům.

Vaše osobní údaje používáme k:
 • Vytvořte a spravujte svůj osobní účet
 • Kontaktujte vás kvůli komunikaci o produktech
 • Sdílejte novinky o aktualizacích nebo důležitých oznámeních
 • Poskytujeme podporu a pomoc se službami
 • Přizpůsobte si svůj profil a obsah webu na základě svých preferencí
 • Uzavřete smlouvu nebo dodržujte zákonné požadavky
 • Odpovězte na vaše dotazy
 • Reagujte na požadavky uživatelů
 • Splňte naše zákonné povinnosti
 • Řešení problémů
 • Chránit vás před jakýmkoli nezákonným nebo nezákonným jednáním
 • Zaveďte podmínky použití naší služby

V některých případech nám vaše osobní údaje poskytují také třetí strany. Osobní údaje nabízené třetí stranou se mohou skládat z různých věcí.

Pokud se pokusíte přihlásit k naší službě prostřednictvím jakékoli třetí strany, jako je Facebook Connect atd., nebo sdílíte obsah z naší platformy jakékoli třetí straně, pak nám tato třetí strana zašle konkrétní vaše osobní údaje, které s největší pravděpodobností zahrnují vaše jméno, profilový obrázek, adresu URL atd., pokud má třetí strana nastavení pro sdílení takových údajů. Hlavním důvodem shromažďování těchto osobních údajů je vytvoření a správa vašeho účtu, zejména synchronizace vašeho pokroku, když se připojíte k Facebooku prostřednictvím našeho produktu.

Shromažďování osobních údajů od třetí strany je však převážně založeno na nastavení a zásadách služeb třetích stran. Tato sbírka nám umožní zlepšit uživatelskou zkušenost při používání naší služby, což bude přínosné pro naše obchodní zájmy.

Údaje, které shromažďujeme od reklamních partnerů:

Vaše osobní údaje můžeme také shromažďovat od našich reklamních partnerů, jako je LinkedIn, kteří nám pomáhají při propagaci a marketingu našich služeb a jak se s námi může společnost nebo osoba spojit. Tento přístup používáme v zájmu našeho podnikání a marketingu našich služeb přímo maximálnímu publiku.

Údaje, které shromažďujeme, když používáte náš produkt:

Při používání naší služby se od vás automaticky shromažďují následující informace.

 • Vaše IP adresa
 • Zařízení, na kterém naši službu používáte
 • Podrobnosti vašeho prohlížeče
 • Statistiky zobrazení vaší stránky
 • Vaše historie procházení internetu
 • Technologie sledování nebo soubory cookie z vašeho prohlížeče
 • Vaše aktuální poloha, například PSČ
 • Vaše data protokolu včetně podrobností o hardwaru a softwaru

Vaše osobní údaje získáváme na základě následujících obchodních zájmů našich stránek:

 • Zlepšete zabezpečení naší sítě
 • Udělejte náš obsah zajímavější
 • Posouzení kvality textu
 • Analýza našich webových operací
 • Zřízení cen
 • Manažerské záležitosti

V několika případech můžeme ke shromažďování vašich osobních údajů použít také soubory cookie nebo pixelové značky. To nám pomůže získat informace o vašem zařízení a prohlížeči a umožní nám zapamatovat si podrobnosti o vašem webovém prohlížeči při funkční kontrole našeho výkonu, preferencí a funkčnosti. Tato data také používáme k analýze výkonu naší služby, počtu lidí, kteří je používají a které funkce jsou nejvíce využívány.

Většinou používáme následující soubory cookie:

Základní soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro poskytování služeb nebo některých specifických funkcí, o které jste mohli požádat. Zakázání těchto souborů cookie způsobí, že některé funkce nebo služby nebudou k dispozici pro použití.

Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou zodpovědné za udržování záznamů o vašich použitých nastaveních souvisejících s našimi službami, zaznamenávají vaše preference v průběhu času a také si vás zapamatují, když se k našim službám vrátíte. Tyto soubory cookie jsou také užitečné při personalizaci našeho obsahu pro vás, jako je volání jménem a jazykem nebo regionem, který jste vybrali, atd.

Výkonové/analytické soubory cookie: Tento typ souborů cookie nám dává oprávnění rozpoznat celkový počet návštěvníků, kteří na naše stránky přišli, a využívat naše služby, jako je shromažďování úplných informací o počtu návštěvníků a stránky, které přitahují většinu návštěvníků. To nám také umožní odhadnout celkový výkon marketingových kampaní a překonat problémy s výkonem našich služeb.

Soubory cookie pro opětovné cílení/reklamu: Soubory cookie, které shromažďují údaje o online aktivitách a definují vaše zájmy, abychom mohli zobrazovat reklamy, které by vás mohly zajímat. Většina prohlížečů vám však dává možnost zablokovat nebo odstranit soubory cookie, což zabrání vašemu webovému prohlížeči přidávat nové soubory cookie. Mnoho pokročilých webových prohlížečů vám také dává možnost rozhodnout se, zda přidat nový soubor cookie nebo ne. Nastavení cookies můžete snadno změnit z dané možnosti ve vašem prohlížeči.

Další použití osobních údajů:

Kromě všech výše uvedených souborů cookie můžeme také zpracovávat osobní údaje, které shromažďujeme na základě skutečných obchodních zájmů.

 • Rozšíření našeho podnikání zlepšováním našich produktů a služeb
 • Vhodná reklama pro naše produkty
 • Adekvátní zákaznická podpora
 • Zabezpečte vás před podvody
 • Splňte zákonné povinnosti
 • Dokončení transakcí
 • Proces sdílení vašich údajů

Vaše údaje můžeme sdílet s našimi důvěryhodnými prodejci, reklamními agenturami třetích stran a lidmi, kteří pracují naším jménem a poskytují nám služby relevantní z důvodů uvedených v našich zásadách ochrany osobních údajů nebo podmínkách použití. Mezi strany, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje, patří:

 • Poskytovatelé analytické pomoci
 • Rozšiřování zaměstnanců a smluvní pracovníci
 • Společnost poskytující hostingové služby

Vaše osobní údaje můžeme také odeslat, pokud je to nezbytné pro provedení transakce nebo poskytnutí nějaké služby, o kterou jste požádali.

Osobní údaje lze také sdílet s následujícími stranami, včetně té předchozí:

 • Uživatelé, u kterých jste veřejně sdíleli své údaje nebo je nutné provést vámi schválenou transakci
 • Fóra sociálních médií (pouze pro ty, se kterými komunikujete prostřednictvím své služby)
 • Obchodní partneři třetích stran, které jste propojili prostřednictvím našich produktů
 • Jakákoli další třetí strana, která je vámi autorizována

Pokud to považujeme za nevyhnutelné, můžeme data sdílet s:

 • orgány k plnění zákonných a zákonných povinností, včetně donucovacích orgánů
 • na ochranu nás a našich uživatelů, abychom zabránili jakémukoli druhu spamu a podvodu nebo při vyšetřování trestného činu
 • Zachovejte bezpečnost našich produktů

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami poté, co od vás k tomu dostaneme svolení.

Kromě toho můžete mít představu, že sdílení uživatelských informací v případě prodeje nebo nákupu za účelem uskutečnění transakce se stává životně důležité. Také v případě, že částečně nebo úplně utrpíme ztrátu v podnikání a musíme prodat některé nebo všechny naše služby, nebo pokud se dostaneme do úpadku, může kupující požádat o všechny uživatelské informace, které máme k dispozici, a můžeme to s nimi sdílet. Povolujete nám, že k takovému předání může dojít a že kterýkoli kupující našich produktů nebo služeb může vytrvat při používání vašich osobních údajů, jak je uvedeno výše, v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jak dlouho můžeme obsahovat vaše data?

Vaše údaje nebudeme obsahovat v našich databázích. Majitelé prémiových účtů našich služeb mají svá data uložena na svých účtech. Data mohou zůstat na jejich účtech, pokud jsou přihlášeni k odběru našich služeb. Může být odstraněn, jakmile uplyne období předplatného nebo smažete svůj účet.

Vaše údaje můžeme obsahovat v případě některých zákonných povinností nebo k vyřešení některých finančních problémů nebo pokud to vyžadují platné zákony nebo předpisy. Později můžeme obsahovat obecné informace, které vás osobně neidentifikují.

Bezpečnostní strategie, které používáme

Osobní údaje se snažíme zabezpečit adekvátními technologickými opatřeními na základě formy osobních údajů a činnosti, která bude uplatněna ke zpracování.

Osobní informace o dětech

Zde je objasněno, že v žádném případě neshromažďujeme žádná data od nikoho, kdo je z EU, Spojeného království, Lichtenštejnska, Norska nebo Islandu mladší 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, doporučujeme vám, abyste své osobní údaje nesdíleli ani se nepokoušeli zaregistrovat do naší služby. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili informace od dítěte mladšího 16 let, okamžitě je smažeme. Pokud také zjistíte, že jsme shromáždili osobní údaje od osob mladších 16 let, sdílejte prosím svůj dotaz na adrese [email protected].

Práva, která máme ohledně vašich osobních údajů?

Můžete mít specifická práva týkající se vašich osobních údajů, která mohou zahrnovat a již byla projednána. Pokud se chcete o těchto právech dozvědět více, můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected].

V některých situacích však nemusíme být schopni splnit vaše požadavky. například pokud je požadavek značně nepraktický nebo může ohrozit práva ostatních uživatelů podle zákona. O každém takovém případě vás však budeme předem informovat. Kromě toho můžeme požadovat několik dalších informací týkajících se osobních údajů, pokud je důležité rozpoznat vás a typ vašeho požadavku.

Přístup k údajům: Pokud chcete získat více informací o svých osobních údajích, které o vás uchováváme, můžete požádat o jejich kopii. Tuto akci můžete provést zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Úprava: Pokud chcete upravit nebo upravit jakékoli pro vás relevantní informace, o kterých si myslíte, že jsou nesprávné nebo je třeba je změnit, můžete nám poslat žádost na adresu [email protected].

Smazání: Můžete nám také poslat žádost v případě, že chcete odstranit všechny své osobní údaje z našich databází.

Odstoupení od smlouvy: Máte právo kdykoli odstoupit od smlouvy, kterou jsme učinili v souvislosti s používáním vašich osobních údajů, které jsme od vás shromáždili po vašem svolení. Je však důležité, abyste pochopili, že pokud chcete provést tento úkol, možná nám budete muset poskytnout podrobný důvod ukončení poskytování vašich osobních údajů, protože víte, že takové zpřístupnění je nutné k použití osobních údajů data při používání všech našich služeb.

Přenositelnost: Máte také právo požádat o získání strojově čitelného formátu. Můžete požádat o přenos svých osobních údajů na jiné médium, které je technicky a snadno dostupné.

Stížnost: Máte-li jakoukoli námitku nebo stížnost týkající se používání osobních údajů, můžete nám to dát vědět jednoduše zasláním e-mailu.

Omezení zpracování: Můžete nás také kdykoli požádat, abychom zastavili jakékoli další zpracování vašich osobních údajů.

Námitka: Pokud chcete podat námitku nebo stížnost na některý z našich procesů nebo prací souvisejících s vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na náš tým podpory. Náš tým se těmito záležitostmi pečlivě zabývá a adekvátně reaguje na uživatele, aby vyřešili jejich námitky a stížnosti.

Máte dotaz týkající se osobních údajů?

Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo poštou (jak je popsáno níže), pokud máte jakýkoli dotaz týkající se vašeho oznámení GDPR nebo zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat s jakýmikoli dotazy souvisejícími s těmito Zásadami ochrany osobních údajů odesláním požadavku na help desk na adrese [email protected] nebo poštou na adrese :

Content Arcade (UK), LTD.

438, Streatham High Road

Londýn, UK.

SW16 3PX