Dasar Privasi

Kami, di SearchEngineReports.net, mengambil berat tentang privasi data yang dikongsi dengan kami oleh pengguna kami; itulah sebabnya, kami berdedikasi untuk melindungi privasi pengguna kami. Dasar Privasi ini bertujuan untuk memberikan pengguna kami pengetahuan yang betul tentang maklumat yang kami kumpulkan dan sebabnya, serta cara kami menggunakan dan melindungi maklumat pengguna.

Sepanjang dasar ini, ketahui bahawa apabila kami menulis "SearchEngineReports.net" atau "kami" atau "kami", ini bermakna kami bercakap tentang SearchEngineReports.net, Inc., sebuah syarikat dan anak syarikat kami serta lain-lain ahli gabungan.

Dasar Privasi ini telah disusun untuk memberi perkhidmatan kepada pengguna yang prihatin tentang cara 'Maklumat Pengenalan Peribadi (PII)' mereka boleh digunakan dalam talian. Mengikut undang-undang privasi dan keselamatan maklumat AS, PII ialah maklumat yang boleh digunakan sendiri atau dengan maklumat lain untuk mengenal pasti, mencari atau menghubungi individu.

Kami mengesyorkan anda membaca dasar privasi dengan teliti untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang cara kami mengumpul, menggunakan atau mengendalikan PII anda di tapak web kami.

Jadual Kandungan

Apakah skop Dasar Privasi SearchEngineReports.net ini?

Dasar Privasi ini disepadukan ke dalam Syarat Perkhidmatan dan Perjanjian Lesen SearchEngineReports.net yang boleh didapati di https://searchenginereports.net/privacy-policy ("Syarat Perkhidmatan") dan berkaitan dengan maklumat yang diperolehi oleh kami melalui penggunaan Tapak dan Perkhidmatan SearchEngineReports.net ("Maklumat") seperti yang dijelaskan dalam Dasar ini.

Apakah maklumat yang dikumpul oleh SearchEngineReports.net tentang saya?

Apabila pengguna berinteraksi dengan Tapak kami atau Perkhidmatannya, kami mungkin mengumpul satu atau berbilang maklumat dalam kombinasi dengan set data lain untuk mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Kami juga mungkin mengumpul beberapa maklumat yang disimpan dalam cara yang tidak boleh dipautkan kembali kepada anda ("Data Bukan Peribadi").

Data yang anda berikan kepada kami apabila anda membuat akaun

Apabila anda mendaftar untuk menggunakan SearchEngineReports.net, anda dengan rela hati berkongsi Data Peribadi tertentu dengan kami, termasuk yang berikut:

Alamat e-mel, nama pengguna, kenalan dan pilihan bahasa anda. Apabila log masuk ke SearchEngineReports.net dengan kelayakan rangkaian sosial, seperti dengan akaun Google atau Facebook anda, kami akan meminta persetujuan anda untuk mengakses maklumat asas daripada akaun tersebut, seperti alamat e-mel dan nama anda. Jika anda ingin berhenti berkongsi perkara ini dengan kami, anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa dengan mengalih keluar akses SearchEngineReports.net ke akaun anda.

Jika anda adalah pelanggan berbayar kepada perkhidmatan kami, anda harus memberikan maklumat pembayaran anda. Maklumat ini diperlukan untuk menyampaikan sepenuhnya sebarang transaksi yang boleh dipasarkan di tapak SearchEngineReports.net. Kami menggunakan data untuk memproses dan memenuhi transaksi anda. Jika anda memilih PayPal® untuk membayar pesanan anda, anda perlu memberikan nombor kad kredit anda terus kepada PayPal®. Dasar privasi PayPal® akan digunakan pada maklumat yang anda berikan di tapak web PayPal®.

Apakah Maklumat lain yang kami kumpul daripada anda?

SearchEngineReports.net mengumpul Maklumat berikut semasa anda menggunakan Tapak atau Perkhidmatan itu:

Kandungan Pengguna: Ini termasuk semua teks, dokumen atau kandungan/maklumat lain yang dimuat naik, dimasukkan atau sebaliknya diserahkan oleh anda sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

Apakah maklumat yang dikumpul secara automatik?

Terdapat maklumat tertentu tentang peranti yang anda gunakan untuk menyambung dengan SearchEngineReports.net dan penggunaan Tapak atau Perkhidmatannya didaftarkan secara automatik dalam sistem kami, termasuk yang berikut:

Lokasi anda: Ini ialah kawasan geografi atau tempat di mana anda menggunakan peranti anda seperti komputer, telefon bimbit atau tablet anda (seperti yang ditentukan oleh Internet Protocol [IP] alamat atau pengecam serupa) apabila berinteraksi dengan Tapak atau Perkhidmatan kami.

Data atau maklumat log anda: Sama seperti tapak web lain, pelayan kami mengumpulkan data secara automatik apabila anda mengakses atau menggunakan Tapak kami dan menyimpannya dalam fail log. Data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, jenis dan tetapan penyemak imbas, konfigurasi penyemak imbas, tarikh dan masa penggunaan, data kuki dan pilihan bahasa.

Maklumat penggunaan anda: Ini ialah maklumat tentang Tapak atau Perkhidmatan SearchEngineReports.net yang anda gunakan dan cara anda menggunakannya. Kami juga boleh mendapatkan data daripada sekutu pihak ketiga dan pembekal perkhidmatan kami untuk memeriksa cara pengguna menggunakan Tapak dan Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, kami akan mempunyai idea tentang bilangan pengguna yang mengakses halaman tertentu di tapak dan pautan yang biasanya mereka klik. Kami akan menggunakan data yang dikumpul ini untuk lebih memahami interaksi pengguna dan menggunakannya dalam mengoptimumkan tapak.

Maklumat peranti anda: Data ini dikumpulkan daripada komputer atau peranti mudah alih anda yang termasuk jenis perkakasan dan perisian yang anda gunakan (seperti sistem pengendalian dan penyemak imbas anda jenis), dan juga pengecam unik untuk peranti yang mengakses dan menggunakan SearchEngineReports.net.

Kuki: Data yang dikumpul daripada kuki dijelaskan dalam "Adakah SearchEngineReports.net menggunakan kuki?" bahagian dan dalam Dasar Kuki kami.

Bilakah SearchEngineReports.net mengumpul maklumat?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mengisi borang, melanggan surat berita, membuat pesanan, membuka tiket sokongan, memasukkan sebarang maklumat di tapak kami atau menggunakan perkhidmatan berasaskan web kami.

Bagaimana SearchEngineReports.net menggunakan Maklumat saya?

Kami, di SearchEngineReports.net, memproses, menggunakan dan merekodkan Maklumat anda sebagaimana yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kontrak kami dengan anda dan untuk kepentingan perniagaan kami yang sah, termasuk yang berikut:

 • untuk berkomunikasi dan membina hubungan dengan anda tentang penggunaan Tapak atau Perkhidmatan kami, pengumuman produk dan perkhidmatan kami, kemas kini (jika ada), dan dapat memberi maklum balas kepada permintaan anda untuk mendapatkan bantuan termasuk menyediakan akaun kepada anda sokongan pengesahan sekiranya anda menghadapi masalah dengan mengakses akaun anda atau untuk membuat susulan dengan anda selepas surat-menyurat.
 • untuk membantu kami mengurus Tapak atau Perkhidmatan kami, mengesahkan pengguna untuk tujuan keselamatan, menawarkan ciri dan akses yang disesuaikan, memproses dan menyampaikan urus niaga, menjalankan semakan dan kajian, membangunkan ciri yang akan datang, dan meningkatkan algoritma dan prestasi Tapak dan Perkhidmatan kami.
 • untuk menghantar pemberitahuan e-mel terus kepada anda dan tawaran istimewa tentang perkhidmatan SearchEngineReports.net, yang mana anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa yang anda inginkan. Untuk butiran lanjut tentang perkara ini, sila pergi ke bahagian ini - "Adakah SearchEngineReports.net akan menghantar e-mel kepada saya?" Jika anda seorang yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), kami hanya akan menghantar bahan promosi kepada anda jika anda membenarkan kami berbuat demikian dari masa anda membuat akaun anda atau bila-bila masa selepas itu.
 • untuk menentukan statistik terkumpul tentang kuantiti peranti unik yang menggunakan Tapak atau Perkhidmatan kami, dan untuk mengenal pasti serta mencegah penyalahgunaan dan penipuan.
 • untuk memproses transaksi anda dengan cepat
 • untuk menunjukkan Kandungan Pengguna yang berkaitan dengan akaun anda dan untuk memastikan bahawa ia boleh diakses oleh anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Adakah SearchEngineReports.net menganalisis Kandungan Pengguna?

Kami menjamin bahawa pekerja SearchEngineReports.net tidak memantau semua Kandungan Pengguna yang dimuat naik atau dihantar melalui Tapak atau Perkhidmatan kami, tetapi ia boleh dilihat jika:

 • kami mendapati bahawa Syarat Perkhidmatan telah dilanggar dan kebenaran diperlukan,
 • kami mendapati perlu berbuat demikian menjawab permintaan anda untuk sokongan pengguna,
 • kami sebaliknya memutuskan bahawa terdapat keperluan untuk menyemaknya seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Perkhidmatan, atau untuk meningkatkan algoritma kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian Kandungan Pengguna Syarat Perkhidmatan kami,
 • terdapat keperluan untuk melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi SearchEngineReports.net dan penggunanya, atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, seperti membalas sebarang prosiding undang-undang seperti waran dan perintah mahkamah.

Hak untuk menggunakan Data dan Pendedahan

Adakah SearchEngineReports.net pernah berkongsi Maklumat saya?

SearchEngineReports.net hanya mendedahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga apabila:

 • Kami bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan yang membantu kami dalam memenuhi keperluan operasi perniagaan, yang termasuk pengehosan, menambah baik dan melaksanakan Perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan pembekal perkhidmatan untuk perkhidmatan dan fungsi tertentu seperti perkhidmatan sokongan pelanggan, komunikasi e-mel dan analitis. Pembekal perkhidmatan ini hanya boleh mengakses, memproses atau merekodkan Data Peribadi mengikut arahan kami dan untuk melaksanakan tugas mereka kepada kami.
 • Kami mempunyai kebenaran anda untuk berkongsi Data Peribadi anda.
 • Kami percaya adalah penting untuk menyiasat kemungkinan pelanggaran Syarat Perkhidmatan, untuk melaksanakan Syarat Perkhidmatan tersebut, atau apabila kami percaya adalah perlu untuk menyiasat atau mengambil tindakan berkenaan aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan yang disyaki atau potensi ancaman terhadap harta benda, individu, atau kaedah di mana kami mengendalikan Tapak atau Perkhidmatan kami.
 • Kami memastikan bahawa pemeliharaan, akses atau pendedahan Data Peribadi anda adalah mandatori oleh undang-undang untuk melindungi hak, harta atau keselamatan peribadi SearchEngineReports.net dan pengguna Tapak atau Perkhidmatan kami, atau untuk membalas permintaan yang sah oleh mana-mana pihak berkuasa awam.
 • Kita perlu berbuat demikian berhubung dengan pemerolehan, penggabungan, penyusunan semula, kebankrapan, tawaran awam sekuriti, penjualan sebahagian atau semua aset kita. Dalam kes sedemikian, sebahagian atau semua Data Peribadi anda mungkin dipindahkan atau dikongsi dengan entiti lain, tertakluk pada Dasar Privasi ini.
 • Kami mungkin menyampaikan atau mendedahkan Data Bukan Peribadi kepada pihak ketiga dan secara terbuka - contohnya, kepada ahli gabungan di bawah perjanjian dengan kami, atau sebagai sebahagian daripada laporan kemajuan yang mungkin kami sediakan kepada pengguna.
 • Sebarang laporan, keputusan atau kesimpulan yang dinyatakan oleh SearchEngineReports.net tidak mempunyai nilai undang-undang dan tidak boleh dikemukakan di mahkamah dan perkara undang-undang lain.
 • Dalam apa jua keadaan, sama ada sebagai bukti elektronik atau digital, SearchEngineReports.net mengekalkan semua hak kebolehterimaannya.

Adakah SearchEngineReports.net mendapat keuntungan untuk Data Peribadi saya dengan menjualnya?

Tidak, SearchEngineReports.net tidak menjual atau menyewa Data Peribadi anda.

Adakah SearchEngineReports.net menggunakan kuki?

Kuki digunakan oleh pelayar web untuk menyediakan kandungan yang diperibadikan dan mengingati kelayakan log masuk dan tetapan akaun. SearchEngineReports.net menggunakan kuki dan teknologi serupa, termasuk suar web dan piksel penjejakan. Ini diperlukan untuk mengumpul data penggunaan dan analitik yang membantu kami menyediakan Tapak dan Perkhidmatan kami kepada anda dan juga untuk membantu dalam menyampaikan iklan untuk produk dan perkhidmatan SearchEngineReports.net yang berkaitan kepada anda apabila anda menyemak imbas halaman tertentu di Tapak dan kemudian pergi ke ketiga- tapak parti. SearchEngineReports.net tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan membenarkan mereka menghantar iklan mereka kepada anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki dan cara SearchEngineReports.net menggunakannya, sila semak Dasar Kuki kami.

Kami menggunakan kuki untuk:
 • Bantu mengingat dan memproses permintaan pengguna di Tapak dan Perkhidmatan kami.
 • Fahami dan simpan pilihan pengguna untuk lawatan akan datang.
 • Jejak dan analisa aktiviti pengguna kami, supaya kami boleh menawarkan pengalaman yang lebih baik.

Anda boleh memilih untuk mematikan semua kuki atau anda boleh memilih untuk meminta komputer anda memberi amaran kepada anda apabila kuki dihantar. Ini boleh dilakukan melalui tetapan penyemak imbas anda. Memandangkan setiap penyemak imbas adalah berbeza, pergi ke Menu Bantuan penyemak imbas anda untuk mengetahui cara anda boleh mengubah suai kuki dengan betul. Jika anda memilih untuk mematikan kuki, sesetengah ciri mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Pendedahan Pihak Ketiga

Kami tidak menjual, berdagang atau sebaliknya memindahkan Maklumat Pengenalan Peribadi anda kepada sumber pihak ketiga.

Pautan Pihak Ketiga

Kami mungkin menggunakan pautan pihak ketiga dalam Catatan Blog kami untuk menambah baik kandungan untuk pembaca kami. Kami menggunakan pautan pihak ketiga dalam halaman Dasar Privasi kami untuk membimbing pelawat kami cara kami mengendalikan PII dan kuki. Harap maklum bahawa kami tidak dapat menjamin ketulenan mana-mana pautan luar yang mungkin anda lawati. Adalah disyorkan agar anda sentiasa melakukan penyelidikan anda sendiri sebelum melawati mana-mana pautan pihak ketiga.

Google

Kami menggunakan Pengiklanan Google AdSense di Tapak Web kami. Prinsip Pengiklanan Google boleh merumuskan keperluan pengiklanan Google. Mereka diperkenalkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna.

Untuk maklumat lanjut, lawati: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=ms

Sebagai vendor pihak ketiga, Google menggunakan kuki untuk menyiarkan iklan di Laman Web kami. Penggunaan kuki DART oleh Google membolehkannya menyiarkan iklan kepada pengguna kami berdasarkan lawatan terdahulu mereka ke Laman Web kami dan tapak lain. Jika anda ingin menarik diri daripada penggunaan kuki DART, anda boleh berbuat demikian dengan melawati dasar privasi Iklan Google dan Rangkaian Kandungan.

Kuki Yang Kami Gunakan

Asal Kuki Penerangan Tamat tempoh Kategori
Google Analitis _gid Digunakan untuk membezakan pengguna. 2 tahun Analitik & Pemasaran
Google Analitis _ga Digunakan untuk membezakan pengguna Pihak Pertama
Gigih
Analitik & Pemasaran
SearchEngineReports.net bioep_ser_grammarly_shown Jejak pop timbul iklan 1 minggu Penjejakan
SearchEngineReports.net ser_grammarly_bioep_shown_session Jejak pop timbul iklan yang dipaparkan 1, 2 saat Penjejakan
SearchEngineReports.net ser-semrush-bioep-shown Jejak pop timbul iklan 1 minggu Penjejakan
SearchEngineReports.net ser-semrush-bioep-shown-session Jejak pop timbul iklan yang dipaparkan 1, 2 saat Penjejakan
SearchEngineReports.net ci_session Digunakan untuk menjejak sejarah pengguna, biasanya digunakan untuk menyemak log masuk 1 hari Penjejakan

Kami menggunakan pelbagai domain untuk menetapkan kuki yang digunakan dalam produk pengiklanan kami, termasuk domain berikut dan beberapa versi domain ini khusus negara (seperti google.fr):

 • https://admob.google.com/
 • https://developers.google.com/custom-search-ads
 • https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/google.com
 • https://www.google.com/adsense/start/
 • https://developers.google.com/apis-explorergooglesyndication.com
 • https://tagmanager.google.com/googletagservices.com
 • https://travel.google/googleusercontent.com
 • https://analytics.google.com/
 • gstatic.com (404)
 • https://support.google.com/urchin
Tarik diri

Menggunakan halaman Tetapan Iklan Google, anda boleh menetapkan pilihan untuk cara Google mengiklankan kepada anda. Sebagai alternatif, anda boleh menarik diri melalui halaman Pilih Keluar Inisiatif Pengiklanan Rangkaian atau melalui tambahan Penyemak Imbas Pilih Keluar Analitis Google.

Bagaimana untuk memadam, mengubah suai atau melumpuhkan kuki?

Anda boleh memadamkan kuki atau melumpuhkan penggunaannya dengan mengikut arahan penyemak imbas anda:

Jika anda menggunakan penyemak imbas yang berbeza, kemudian ikut arahan daripada pembekalnya.

Bagaimanakah pemalam dan apl pihak ketiga berfungsi?

Sesetengah aplikasi dan perkhidmatan pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami mungkin meminta persetujuan untuk mengakses Maklumat anda. Aplikasi sedemikian akan memberi anda notis dan meminta kebenaran anda untuk mendapatkan akses atau maklumat. Adalah lebih baik untuk mempertimbangkan pemilihan aplikasi dan perkhidmatan tersebut serta kebenaran anda dengan teliti.

Sesetengah pemalam pihak ketiga atau kandungan terbenam di Tapak kami, seperti butang "Suka" Facebook, mungkin membenarkan pentadbir mereka mengetahui bahawa anda telah melawati Tapak tersebut dan mereka mungkin menggunakan maklumat ini dengan data lain yang mereka kumpulkan tentang anda lawatan ke tapak web atau perkhidmatan lain di internet yang boleh mengenal pasti anda.

Data yang dikumpul oleh pihak ketiga melalui pemalam dan aplikasi ini tertakluk kepada dasar setiap pihak sendiri. Kami amat menggalakkan anda membaca dasar tersebut dengan teliti dan memahami cara entiti lain menggunakan data anda.

Adakah SearchEngineReports.net akan menghantar pemberitahuan e-mel kepada saya?

Pada selang masa yang tetap, kami mungkin menghantar maklumat tentang tawaran istimewa, kemas kini teknologi dan pengumuman produk lain kepada anda. Kami juga mungkin menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan daripada ahli gabungan perniagaan kami. Terpulang kepada budi bicara anda untuk melumpuhkan komunikasi tersebut pada bila-bila masa dengan mengklik butang "nyahlanggan" yang boleh ditemui dalam e-mel SearchEngineReports.net dan juga dengan menukar pilihan hubungan anda. Semua pemegang akaun SearchEngineReports.net masih akan menerima pemberitahuan e-mel yang berkaitan dengan langganan mereka, walaupun anda memilih untuk berhenti melanggan e-mel promosi tersebut.

BOLEH SPAM Bertindak

Akta CAN-SPAM ialah kewajipan yang menetapkan peraturan untuk e-mel komersial, meletakkan elemen penting untuk mesej komersial, memberi kuasa kepada penerima untuk berhenti menerima e-mel dan menguatkuasakan hukuman berat sekiranya berlaku pelanggaran.

Berkenaan dengan akta ini, kami mengumpul alamat e-mel pengguna kami untuk:

 • Sampaikan maklumat, jawab pertanyaan dan/atau balas soalan dan permintaan lain;
 • Proses pesanan langganan dan maklumat penghantaran yang berkaitan dengan kemas kini mereka;
 • Beritahu pengguna tentang maklumat tambahan tentang perkhidmatan yang dilanggan mereka;
 • Pasarkan tawaran dan tawaran kami yang akan datang ke senarai mel kami dengan menghantar e-mel selepas pesanan selesai.
 • Untuk bersetuju dengan Akta CANSPAM, kami bersetuju untuk:
 • Jangan menggunakan subjek yang menipu atau samar-samar dalam e-mel;
 • Tiru mesej dalam iklan dengan cara yang wajar;
 • Terdiri daripada alamat fizikal perniagaan atau ibu pejabat tapak;
 • Perhatikan perkhidmatan pemasaran e-mel pihak ketiga untuk menentang, jika ia digunakan;
 • Tunaikan permintaan tarik diri atau nyahlanggan dengan cepat;
 • Izinkan pengguna untuk menyahlanggan dengan menggunakan pautan di bahagian bawah setiap e-mel.

Jika anda ingin menarik diri atau berhenti melanggan daripada menerima e-mel kami, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di [email protected]. Apabila kami menerima permintaan anda, kami akan mengalih keluar anda daripada menerima e-mel pemasaran seawal-awalnya.

Untuk pengguna yang datang dari EEA:

Kami hanya akan menghantar e-mel promosi kepada pengguna yang terletak di EEA dengan kebenaran anda terlebih dahulu. Sila lihat bahagian "Untuk pengguna EEA" di bawah untuk mendapatkan butiran lanjut.

Adakah SearchEngineReports.net akan mendedahkan mana-mana Data Peribadi atau Kandungan Pengguna saya?

Tidak, kami tidak berkongsi Data Peribadi atau Kandungan Pengguna dengan pengecualian keadaan terhad seperti yang dinyatakan dalam "Adakah SearchEngineReports.net berkongsi Maklumat saya?" bahagian Dasar Privasi.

Bagaimanakah SearchEngineReports.net mengendalikan isyarat Jangan Kesan?

Kami menghormati isyarat Jangan Kesan dan tidak menjejak, menggunakan pengiklanan atau menanam kuki apabila mekanisme penyemak imbas DNT tersedia.

SearchEngineReports.net juga tidak membenarkan penjejakan tingkah laku pihak ketiga.

COPPA (Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak)

Adakah SearchEngineReports.net mendapat maklumat daripada kanak-kanak?

Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak meletakkan ibu bapa dalam kawalan. SearchEngineReports.net tidak secara sedar mendapat maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Sekiranya kami mengetahui bahawa kami telah memperoleh maklumat peribadi daripada kanak-kanak yang berumur kurang daripada 13 tahun, kami akan mengambil langkah yang perlu untuk mengeluarkan maklumat tersebut daripada sistem kami. Jika anda berumur di bawah 13 tahun, sila jangan berikan sebarang maklumat peribadi melalui Laman ini. Kami juga menggalakkan ibu bapa dan penjaga sah mereka untuk memantau penggunaan Internet anak-anak mereka dengan teliti. Satu lagi cara untuk menguatkuasakan Dasar Privasi ini ialah dengan memaklumkan anak-anak mereka supaya tidak sekali-kali memberikan sebarang maklumat peribadi melalui Tapak atau perkhidmatannya tanpa kebenaran mereka.

Pemindahan data, penyimpanan, pengekalan dan pemadaman

Di manakah maklumat saya disimpan apabila dikongsi dengan SearchEngineReports.net?

SearchEngineReports.net memastikan keselamatan lengkap maklumat yang dikongsi oleh pengguna di Tapak dan perkhidmatannya. Data pengguna disimpan untuk pemprosesan butiran dan untuk menjana respons yang tepat untuk pertanyaan mereka. Pelanggan berbayar kepada perkhidmatan premium SearchEngineReports.net mempunyai data mereka disimpan dalam akaun peribadi mereka di Tapak. Akaun pengguna disulitkan sepenuhnya dengan keselamatan peringkat tertinggi dan maklumat yang terkandung dalam akaun tidak boleh diakses oleh sumber pihak ketiga atau pun oleh pekerja SearchEngineReports.net. Data yang disimpan boleh dipadamkan secara automatik sebaik sahaja pengguna memutuskan untuk berhenti melanggan perkhidmatan tersebut. Pelayan tapak kami tidak akan menyimpan data anda untuk kegunaan peribadi atau membuat sebarang sandaran untuk maklumat anda.

Sejauh manakah maklumat saya selamat?

SearchEngineReports.net berdedikasi untuk melindungi keselamatan Maklumat anda dan mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindunginya. Walau bagaimanapun, ketahui bahawa penghantaran data Internet, sama ada berwayar atau tanpa wayar, tidak boleh dijamin 100% selamat dan akibatnya, kami tidak dapat memastikan keselamatan Maklumat yang anda hantar kepada kami, termasuk Data Peribadi dan Kandungan Pengguna; oleh itu, anda mengakui bahawa anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

Kami di SearchEngineReports.net menggunakan penyulitan standard industri untuk melindungi data anda dalam transit. Ini biasanya dirujuk sebagai teknologi lapisan soket selamat ("SSL") atau juga dikenali sebagai keselamatan lapisan pengangkutan ("TLS").

Pada masa kami menerima data anda, kami menyimpannya pada pelayan kami menggunakan gabungan langkah keselamatan fizikal, teknikal dan logik. Adalah amat disyorkan agar anda mengambil langkah yang perlu untuk melindungi semua peranti yang anda gunakan berkaitan dengan Tapak dan Perkhidmatan kami.

Jika SearchEngineReports.net mengetahui tentang pelanggaran sistem keselamatan, kami mungkin menghantar pemberitahuan kepada anda untuk memberikan maklumat tentang langkah perlindungan, melalui alamat e-mel yang anda berikan kepada kami. Kami juga mungkin menyiarkan notis di Tapak untuk memaklumkan pengguna kami.

Bagaimanakah saya boleh memadamkan Data Peribadi saya daripada SearchEngineReports.net?

Data peribadi pengguna SearchEngineReports.net disimpan dalam akaun pengguna selepas melanggan perkhidmatan kami. Pengguna premium boleh memadamkan data peribadi mereka daripada SearchEngineReports.net dengan membatalkan langganan mereka dan memadamkan akaun mereka di Tapak kami.

Berapa lama Data Peribadi saya disimpan dalam sistem SearchEngineReports.net?

Anda boleh memadamkan semua Data Peribadi anda daripada SearchEngineReports.net pada bila-bila masa dengan membatalkan akaun anda seperti yang diterangkan di atas. Walau bagaimanapun, kami mungkin menyimpan beberapa Data Peribadi anda selama yang diperlukan untuk kepentingan perniagaan kami yang sah, termasuk pencegahan dan pengesanan penipuan, dan untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami termasuk cukai, pengauditan dan pelaporan undang-undang.

Apakah yang akan berlaku jika SearchEngineReports.net menutup akaun saya?

Sekiranya SearchEngineReports.net menutup akaun anda kerana pelanggaran Syarat Perkhidmatan anda, maka anda boleh menghubungi kami jika anda ingin meminta pemadaman data anda. Jika anda rasa telah berlaku beberapa kekeliruan atau salah faham, anda masih boleh menghubungi kami untuk mengosongkan pendirian anda dan meminta untuk mendapatkan semula akaun anda. Pentadbir kami akan menyemak permintaan sedemikian, menurut kewajipan undang-undang kami.

Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian California

CalOPPA ialah undang-undang negeri pertama di Amerika Syarikat yang memerlukan tapak web komersial dan perkhidmatan dalam talian untuk menerbitkan dasar privasi. Jangkauan undang-undang menjangkau jauh melebihi California untuk menghendaki mana-mana individu atau syarikat di AS (dan boleh dibayangkan di dunia) yang mengendalikan tapak yang mengumpul PII daripada pengguna California untuk menyiarkan dasar privasi yang mudah dilihat di tapak webnya dengan menyatakan dengan tepat maklumat yang dikumpulnya dan individu atau individu tersebut. syarikat dengan siapa ia dikongsi.

Untuk maklumat lanjut, lawati: https://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Menurut CalOPPA, kami bersetuju dengan perkara berikut:

 • Pengguna boleh melawati tapak secara awanama.
 • Kami telah menambahkan pautan Dasar Privasi ini ke halaman utama kami dan halaman ini boleh diakses dengan satu klik selepas memasuki tapak web kami.
 • Pautan Dasar Privasi kami termasuk perkataan 'Privasi' di dalamnya dan ia boleh didapati dengan mudah pada halaman yang dinyatakan di atas.

Amalan Maklumat Adil

Prinsip Amalan Maklumat Adil ialah tulang belakang undang-undang privasi di Amerika Syarikat. Ia juga memainkan peranan penting dalam membangunkan undang-undang perlindungan data di seluruh dunia. Oleh itu, adalah penting untuk memahami Prinsip Amalan Maklumat Adil dan cara ia harus dilaksanakan dengan mematuhi pelbagai undang-undang privasi untuk melindungi maklumat peribadi.

Selaras dengan Amalan Maklumat Adil, tindakan responsif berikut akan diambil, jika kejadian pelanggaran data berlaku:

 • Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dalam masa 15 hari perniagaan
 • Kami akan memberitahu pengguna melalui pemberitahuan dalam tapak
 • Kami juga bersetuju dengan Prinsip Pembetulan Individu mengikut mana individu mempunyai hak untuk mengejar hak yang boleh dikuatkuasakan secara sah terhadap mereka yang mengumpul dan memproses data dan gagal mematuhi undang-undang. Selaras dengan prinsip ini, individu bukan sahaja mempunyai hak yang boleh dikuatkuasakan terhadap pengguna data tetapi juga mendapat bantuan kepada mahkamah atau agensi undang-undang untuk menyiasat dan/atau mendakwa oleh pemproses data.

Untuk pengguna EEA

SearchEngineReports.net menggunakan, memproses dan merekodkan Data Peribadi, termasuk yang disenaraikan dalam "Maklumat Apakah yang SearchEngineReports.net kumpulkan tentang saya?" bahagian, seperti yang perlu untuk melaksanakan kewajipan kami, dan berdasarkan kepentingan perniagaan kami yang sah untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pengguna kami. Kami memerlukan kebenaran anda untuk memproses Data Peribadi untuk menghantar pemberitahuan e-mel dan meletakkan kuki pada peranti anda. Dalam sesetengah kes, SearchEngineReports.net mungkin memproses Data Peribadi menurut kewajipan undang-undang atau untuk melindungi kepentingan anda atau kepentingan orang lain.

Apakah hak saya sebagai pengguna, dan bagaimana saya boleh menggunakannya?

Orang yang berada di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) mempunyai hak tertentu dalam hal maklumat peribadi mereka, yang termasuk hak untuk mengakses, membetulkan atau memadamkan Data Peribadi yang kami proses melalui penggunaan Tapak dan Perkhidmatan oleh anda. Jika anda seorang pengguna yang berada di EEA, anda boleh:

Minta laporan Data Peribadi dengan menyerahkan tiket sokongan

Laporan ini akan mengandungi Data Peribadi yang kami ada tentang anda, dihantar kepada anda dalam format berstruktur, biasa digunakan dan mudah alih. Anda perlu log masuk ke akaun SearchEngineReports.net anda. Sila ambil perhatian bahawa SearchEngineReports.net mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda untuk tujuan pengesahan sebelum kami mendedahkan sebarang maklumat.

Anda boleh menukar atau memadamkan Data Peribadi anda

Anda mempunyai pilihan untuk menukar Data Peribadi anda seperti nama dan alamat e-mel anda, serta pilihan bahasa. Ia boleh dilakukan melalui tetapan akaun anda. Jika sekiranya anda mendaftar untuk SearchEngineReports.net menggunakan Google atau Facebook, atau jika anda menghadapi sebarang isu mengemas kini maklumat ini, sila serahkan tiket sokongan atau hubungi kami. Anda boleh memadamkan Data Peribadi anda daripada SearchEngineReports.net dengan membatalkan akaun anda dengan kami.

Anda boleh menukar maklumat peribadi anda:

 • Dengan menghantar e-mel kepada kami
 • Dengan melog masuk ke akaun anda
 • Dengan menghantar tiket sokongan kepada kami
Bantah kami memproses Data Peribadi anda

Anda boleh membuat permintaan jika anda mahu kami berhenti menggunakan Data Peribadi anda, termasuk apabila kami menggunakan Data Peribadi anda atau menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda. Kami hanya menghantar e-mel perniagaan atau promosi kepada pengguna yang berada di EEA dengan kebenaran anda terlebih dahulu, dan anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan mengklik butang "nyahlanggan" yang boleh didapati dalam e-mel SearchEngineReports.net dan juga dengan menukar kenalan anda keutamaan. Sila ambil perhatian bahawa pengguna yang melanggan perkhidmatan kami masih akan terus menerima mesej transaksi mengenai Perkhidmatan kami, walaupun anda berhenti melanggan e-mel promosi.

Hantar aduan kepada pihak berkuasa

Jika anda berada di rantau EEA dan berpendapat bahawa kami tidak mematuhi undang-undang perlindungan data, maka anda mempunyai hak untuk membawa aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan tempatan anda. Jika anda mempunyai pertanyaan lain atau tidak mempunyai akaun SearchEngineReports.net, anda boleh menghubungi kami dengan menyerahkan tiket sokongan.

Kandungan pengguna yang dimuat naik di SearchEngineReports.net

Kami tidak menyimpan atau berkongsi kandungan yang dimuat naik oleh pengguna kami dengan mana-mana pihak ketiga. Setelah kandungan pengguna diproses melalui perkhidmatan kami dan pengguna telah mendapat output, kandungan pengguna dialih keluar daripada sistem kami. Kami tidak menuntut sebarang hak milik ke atas kandungan pengguna.

Muat naik kandungan teks oleh pengguna
 • Kami tidak menyimpan atau menyimpan kandungan teks yang dimuat naik oleh pengguna pada mana-mana utiliti web kami. Kami juga tidak berkongsi kandungan pengguna dengan mana-mana pihak ketiga. Kerahsiaan dokumen pengguna kami adalah keutamaan bagi kami.
 • Fail atau kandungan yang anda muat naik untuk menjana respons bagi pertanyaan anda 2 2dialih keluar serta-merta daripada sistem kami sebaik sahaja proses itu dilaksanakan.
 • Kandungan teks atau fail yang dimuat naik oleh pengguna tidak diindeks oleh mana-mana enjin carian.
Kandungan imej yang dimuat naik oleh pengguna
 • Imej yang dimuat naik ke SearchEngineReports.net dimuat naik buat sementara waktu ke sistem kami untuk diproses.
 • Kami tidak berniat untuk melanggar privasi mana-mana pengguna dan sistem kami memadamkan imej sejurus selepas menyelesaikan permintaan pengguna.
 • Tujuan perkhidmatan kami adalah untuk memudahkan pengguna, dan kandungan yang dimuat naik oleh pengguna hanya diproses untuk memenuhi pertanyaan mereka. Kami tidak menyokong bahan cetak rompak dalam apa jua keadaan.
 • Hak cipta untuk semua imej yang diserahkan kepada SearchEngineReports.net kekal dengan pemilik/pengarang asal.

Adakah Dasar Privasi ini akan berubah?

Memandangkan SearchEngineReports.net terus menambah baik perkhidmatannya, kami mungkin perlu mengemas kini Dasar ini mengikut perubahan dalam Tapak dan Perkhidmatan kami, perniagaan kami dan undang-undang yang berkaitan dengan kami dan anda. Walau bagaimanapun, kami akan sentiasa mengekalkan komitmen kami untuk menghormati dan melindungi privasi anda. Kami akan segera memberitahu anda tentang sebarang perubahan yang mungkin memberi kesan kepada hak anda di bawah Polisi ini melalui e-mel atau menyiarkan sebarang pengubahsuaian lain pada Polisi ini, bersama-sama dengan tarikh kuat kuasanya, di kawasan yang paling mudah ditemui di Tapak. Kami amat mengesyorkan agar anda menyemak semula di sini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan berterusan anda SearchEngineReports.net selepas sebarang semakan bermakna anda bersetuju dengan perubahan, dan persetujuan untuk terikat dengan, Dasar baharu. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana perubahan dalam Polisi ini dan tidak mahu maklumat anda tertakluk padanya, maka anda boleh berhenti menggunakan Tapak dan Perkhidmatan kami dan memadamkan akaun anda selepas membatalkan langganan anda di SearchEngineReports.net.

Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan dalam Dasar Privasi pada halaman Dasar Privasi kami.

Perkhidmatan Pihak Ketiga

Dasar Privasi ini tidak terpakai pada amalan perniagaan lain yang tidak dimiliki atau dikawal oleh SearchEngineReports.net, termasuk tapak web, perkhidmatan dan aplikasi syarikat lain (“Perkhidmatan Pihak Ketiga”) yang boleh anda akses melalui URL ini, seperti sebagai Facebook atau Twitter, YouTube, atau kepada individu (sah atau haram) yang SearchEngineReports.net tidak mengurus atau mengambil kerja. Kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas kandungan atau dasar privasi Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut. Kami menggalakkan anda menyemak dasar privasi mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga yang anda akses.

Arked Kandungan (UK), LTD.

Notis Privasi GDPR Sepenuhnya

Orang yang tinggal di Kesatuan Eropah (EU), Norway, United Kingdom atau Iceland, mereka mungkin menikmati hak tambahan di bawah Peraturan Perlindungan Data Am EU mengenai data peribadi anda, seperti yang dinyatakan di bawah.

Dalam Notis Privasi GDPR ini, istilah "Data Peribadi" dan "Pemprosesan" digunakan, seperti yang telah dijelaskan dalam GDPR. Tetapi, "Data Peribadi" biasanya termasuk maklumat yang boleh digunakan untuk mengetahui seseorang. Dan istilah "Pemprosesan" kebanyakannya ditakrifkan sebagai tindakan yang diambil berkenaan data, seperti mengumpul data, menyimpan atau mendedahkannya.

SearchEngineReports.net akan mengurus data peribadi anda yang sedang digunakan dalam pelbagai perkhidmatan. Selain itu, kami juga boleh menggunakan data peribadi pengguna atau pekerja kami yang dikaitkan dengan pemprosesan dan penghantaran perkhidmatan kepada pengguna tersebut. Pengguna adalah pengurus dan kami adalah pelaksana data peribadi dalam kes sedemikian.

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak data anda dan kaedah pelaksanaan di mana kami adalah pengurus, sila hantar pertanyaan anda kepada kami di [email protected]. Atau, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang data peribadi dan kaedah pelaksanaan di mana kami hanya pelaksana, sila hubungi pihak pengurus dengan serta-merta.

Notis penting:Notis privasi GDPR ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada dasar privasi sedia ada tetapi tidak menggantikannya. Jika anda mendapati sebarang percanggahan antara notis privasi GDPR dan Dasar Privasi, maka dijelaskan bahawa dasar privasi akan dianggap sebagai kandungan yang lebih mengawal dalam senario sedemikian.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan notis ini, atau anda fikir anda berkaitan dengan kandungan ini, sila hubungi kami di [email protected].

Cara kami menggunakan Data Peribadi

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda jika kami mempunyai kebenaran undang-undang untuk berbuat demikian. Pihak berkuasa undang-undang untuk menggunakan data termasuk persetujuan, keperluan yang ditentukan dan "kepentingan sah" kami, yang dijelaskan di bawah. Dalam beberapa keadaan, kami juga menggunakan data peribadi yang anda berikan kepada kami semasa anda membuat perjanjian dengan kami untuk menggunakan data peribadi ini untuk pemprosesan.

Apabila kami menggunakan Data Peribadi berdasarkan pengakuan anda, ia akan dinyatakan dengan jelas kepada anda pada masa pengumpulan. Kami juga mungkin memerlukan untuk memproses data persona untuk pelbagai masa untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang, terutamanya jika perlu untuk melindungi kepentingan anda atau orang lain atau untuk tugas yang dijalankan demi kepentingan awam.

Apakah Data Peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakannya?

Kami hanya mengumpul data peribadi daripada anda apabila anda sendiri memberikannya kepada kami secara langsung, atau apabila pihak ketiga seperti rakan usaha sama kami memberikan data peribadi anda kepada kami, atau apabila kami mendapatnya secara automatik melalui perkhidmatan yang anda gunakan.

Data yang kami kumpulkan daripada anda secara langsung:

Kami mengumpul data peribadi anda secara terus daripada anda apabila anda menghantar maklumat peribadi tersebut kepada kami, termasuk yang berikut:

 • Nama pertama
 • Nama keluarga
 • Alamat e-mel
 • Alamat mel
 • Nombor telefon
 • Negara
 • Jawatan Kerja

Sebab utama di sebalik pengumpulan semua maklumat ini yang dipratentukan daripada anda ialah kami akan menggunakannya dalam memberikan anda perkhidmatan terbaik mengikut syarat perkhidmatan kami. Anda mungkin tidak menikmati beberapa ciri atau keseluruhan perkhidmatan jika anda gagal memberikan kami data peribadi yang tepat disebabkan keperluan kontrak.

Data peribadi boleh dikumpul daripada anda secara tidak langsung; contohnya, jika anda berkongsi ulasan, siaran atau beberapa tulisan anda yang menyertakan nama anda dalam mana-mana perkhidmatan yang menyediakan, kami boleh mengumpulnya sebagai data peribadi.

Jika anda memilih untuk mendedahkan sebarang maklumat peribadi dalam mana-mana kandungan sedemikian di forum awam, maka kami tidak mempunyai sebarang kawalan ke atasnya.

Kami memproses kandungan anda, termasuk data peribadi anda mengikut undang-undang, dan kebenaran yang anda berikan kepada kami yang membolehkan kami menambah baik perkhidmatan kami.

Kami juga mungkin mendapat bantuan daripada data peribadi anda dalam menambah baik dan memperibadikan perkhidmatan kami berdasarkan kepentingan sah kami dengan cara yang memberikan kelebihan kepada pengguna kami.

Kami menggunakan data peribadi anda untuk:
 • Buat dan kendalikan akaun peribadi anda
 • Hubungi anda untuk komunikasi tentang produk
 • Kongsi berita tentang kemas kini atau pengumuman penting
 • Memberi anda sokongan dan bantuan untuk perkhidmatan
 • Peribadikan profil anda dan kandungan tapak berdasarkan pilihan anda
 • Buat kontrak atau ikut keperluan undang-undang
 • Balas pertanyaan anda
 • Balas permintaan pengguna
 • Tunaikan kewajipan undang-undang kami
 • Selesaikan isu
 • Melindungi anda daripada sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang
 • Kenakan Syarat Penggunaan untuk perkhidmatan kami

Dalam sesetengah kes, pihak ketiga juga memberikan kami data peribadi anda. Data peribadi yang ditawarkan oleh pihak ketiga mungkin terdiri daripada pelbagai perkara.

Jika anda cuba log masuk ke perkhidmatan kami melalui mana-mana pihak ketiga seperti Facebook Connect, dsb., atau anda berkongsi kandungan dari platform kami kepada mana-mana pihak ketiga, maka pihak ketiga akan menghantar data peribadi anda yang khusus kepada kami, yang berkemungkinan besar termasuk nama anda, gambar profil, URL, dsb., jika pihak ketiga mempunyai tetapan untuk berkongsi data tersebut. Sebab utama di sebalik pengumpulan data peribadi ini adalah untuk mencipta dan mengurus akaun anda, terutamanya untuk menyegerakkan kemajuan anda apabila anda berhubung dengan Facebook melalui produk kami.

Walau bagaimanapun, pengumpulan data peribadi daripada pihak ketiga adalah berdasarkan penetapan dan dasar perkhidmatan pihak ketiga. Koleksi ini akan membolehkan kami meningkatkan pengalaman pengguna semasa menggunakan perkhidmatan kami, yang akan memberi manfaat untuk kepentingan perniagaan kami.

Data yang kami kumpulkan daripada rakan kongsi pengiklanan:

Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat peribadi anda daripada rakan kongsi pengiklanan kami, seperti LinkedIn, yang membantu kami dalam mempromosikan dan memasarkan perkhidmatan kami dan cara syarikat atau seseorang boleh berhubung dengan kami. Kami menggunakan pendekatan ini demi kepentingan perniagaan kami dan pemasaran perkhidmatan kami terus kepada khalayak maksimum.

Data yang kami kumpulkan apabila anda menggunakan produk kami:

Maklumat berikut dikumpulkan secara automatik daripada anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami.

 • Alamat IP anda
 • Peranti yang anda gunakan perkhidmatan kami
 • Butiran penyemak imbas anda
 • Statistik paparan halaman anda
 • Sejarah penyemakan imbas Internet anda
 • Teknologi penjejakan atau kuki daripada penyemak imbas anda
 • Lokasi semasa anda, seperti poskod
 • Data Log anda termasuk butiran perkakasan dan perisian

Kami memperoleh Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan perniagaan berikut di tapak kami:

 • Tingkatkan keselamatan rangkaian kami
 • Jadikan kandungan kami lebih menarik
 • Penilaian kualiti teks
 • Analisis operasi web kami
 • Penubuhan hadiah
 • Hal ehwal pengurusan

Dalam beberapa senario, kami juga mungkin menggunakan kuki atau tag piksel untuk mengumpul data peribadi anda. Ini akan membantu kami mendapatkan maklumat tentang peranti dan penyemak imbas anda dan membolehkan kami mengingati butiran penyemak imbas web anda semasa semakan kefungsian prestasi, keutamaan dan kefungsian kami. Kami juga menggunakan data ini untuk menganalisis prestasi perkhidmatan kami, bilangan pengguna yang menggunakannya dan ciri yang paling banyak digunakan.

Kami kebanyakannya menggunakan kuki berikut:

Kuki Penting: Kuki ini penting untuk memberi anda perkhidmatan atau beberapa ciri khusus yang mungkin anda minta. Melumpuhkan kuki ini akan menyebabkan beberapa ciri atau perkhidmatan tidak tersedia untuk digunakan.

Kuki Kefungsian: Kuki ini bertanggungjawab untuk mengekalkan rekod tetapan yang anda gunakan yang berkaitan dengan perkhidmatan kami, merekodkan pilihan anda dari semasa ke semasa dan juga mengingati anda apabila anda kembali menggunakan perkhidmatan kami. Kuki ini juga membantu dalam memperibadikan kandungan kami untuk anda, seperti memanggil anda dengan nama dan bahasa atau wilayah yang telah anda pilih, dsb.

Kuki Prestasi/Analitik: Kuki jenis ini memberi kami kuasa untuk mengenali jumlah pelawat yang datang ke tapak kami dan menggunakan perkhidmatan kami seperti mengumpul maklumat lengkap tentang bilangan pelawat dan halaman yang menarik kebanyakan pelawat. Ini juga akan membolehkan kami menganggarkan prestasi keseluruhan kempen pemasaran dan mengatasi isu dalam prestasi perkhidmatan kami.

Kuki Penyasaran Semula/Pengiklanan: Kuki yang mengumpulkan data tentang aktiviti dalam talian dan mentakrifkan minat anda supaya kami memaparkan iklan yang mungkin menarik minat anda. Walau bagaimanapun, kebanyakan penyemak imbas memberi anda pilihan untuk menyekat atau memadam kuki yang akan menghalang pelayar web anda daripada menambah kuki baharu. Selain itu, banyak penyemak imbas web lanjutan memberi anda peluang untuk membuat keputusan tentang menambah kuki baharu atau tidak. Anda boleh menukar tetapan kuki dengan mudah daripada pilihan yang diberikan dalam penyemak imbas anda.

Penggunaan Data Peribadi yang lain:

Selain semua kuki yang dibincangkan di atas, kami juga boleh memproses data peribadi yang kami kumpulkan berdasarkan kepentingan perniagaan yang sahih.

 • Peningkatan perniagaan kami, dengan menambah baik produk dan perkhidmatan kami
 • Iklan yang sesuai untuk produk kami
 • Sokongan pelanggan yang mencukupi
 • Melindungi anda daripada penipuan
 • Memenuhi kewajipan undang-undang
 • Memuktamadkan urus niaga
 • Proses perkongsian data anda

Kami mungkin berkongsi data anda dengan vendor kami yang dipercayai, agensi pengiklanan pihak ketiga dan orang yang bekerja bagi pihak kami dan memberi kami perkhidmatan yang berkaitan dengan sebab yang dinyatakan dalam dasar privasi atau syarat penggunaan kami. Pihak yang kami boleh berkongsi data peribadi anda termasuk:

 • Penyedia bantuan analisis
 • Perkembangan kakitangan dan pekerja kontrak
 • Syarikat penyedia perkhidmatan pengehosan

Kami juga mungkin menghantar data peribadi anda jika penting untuk melakukan transaksi atau memberi anda beberapa perkhidmatan yang anda minta.

Data peribadi juga boleh dikongsi dengan pihak berikut, termasuk yang sebelumnya:

 • Pengguna tempat anda telah berkongsi maklumat anda secara terbuka, atau anda perlu melakukan transaksi yang diluluskan oleh anda
 • Forum media sosial (hanya kepada mereka yang berinteraksi dengan anda melalui penggunaan perkhidmatan anda)
 • Rakan kongsi perniagaan pihak ketiga yang anda sambungkan melalui produk kami
 • Mana-mana pihak ketiga lain yang dibenarkan oleh anda

Jika kami mendapati ia tidak dapat dielakkan, maka kami mungkin berkongsi data dengan:

 • pihak berkuasa untuk memenuhi tugas undang-undang dan undang-undang, termasuk agensi penguatkuasaan undang-undang
 • untuk perlindungan kami, dan pengguna kami, untuk menghalang sebarang jenis spam dan penipuan, atau dalam penyiasatan terhadap jenayah
 • Jaga keselamatan produk kami

Kami juga mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga selepas mendapat kebenaran daripada anda untuk berbuat demikian.

Selain itu, anda mungkin mempunyai idea bahawa adalah penting untuk berkongsi maklumat pengguna sekiranya berlaku penjualan atau pembelian untuk mencapai transaksi. Selain itu, sekiranya kami sebahagian atau keseluruhannya mengalami kerugian dalam perniagaan, dan kami terpaksa menjual sebahagian atau semua perkhidmatan kami, atau jika kami mengalami situasi muflis, pihak pembeli mungkin meminta semua maklumat pengguna yang kami pegang, dan kita boleh berkongsi dengan mereka. Anda membenarkan kami bahawa penyerahan sedemikian mungkin berlaku dan mana-mana pembeli produk atau perkhidmatan kami mungkin bertahan menggunakan data Peribadi anda, seperti yang dinyatakan di atas, dalam dasar privasi ini.

Berapa lama kami boleh mengandungi data anda?

Kami tidak akan mengandungi data anda dalam pangkalan data kami. Pemegang akaun premium perkhidmatan kami mempunyai data mereka disimpan dalam akaun mereka. Data mungkin kekal dalam akaun mereka selagi mereka melanggan perkhidmatan kami. Ia mungkin dialih keluar sebaik sahaja tempoh langganan tamat atau anda telah memadamkan akaun anda.

Kami mungkin mengandungi data anda sekiranya terdapat beberapa kewajipan undang-undang, atau untuk menyelesaikan beberapa isu kewangan, atau jika ia diperlukan oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Kemudian, kami mungkin mengandungi beberapa maklumat secara umum yang tidak dapat mengenal pasti anda secara peribadi.

Strategi keselamatan yang kami gunakan

Kami berusaha untuk melindungi data peribadi menggunakan langkah teknologi yang mencukupi berdasarkan bentuk data peribadi dan aktiviti yang akan digunakan untuk pemprosesan.

Maklumat peribadi tentang Kanak-kanak

Adalah dijelaskan di sini bahawa kami tidak mengumpulkan sebarang data daripada sesiapa sahaja yang tergolong dalam EU, UK, Lichtenstein, Norway atau Iceland di bawah umur 16 tahun, dalam apa jua keadaan. Adalah dicadangkan kepada anda jika anda berumur di bawah 16 tahun untuk tidak berkongsi data peribadi anda atau cuba mendaftar di perkhidmatan kami. Jika kami mendapati bahawa kami telah mengumpulkan maklumat daripada kanak-kanak di bawah 16 tahun, kami akan memadamkannya serta-merta. Selain itu, jika anda mendapati kami telah mengumpulkan data peribadi daripada seorang bawah 16 tahun, sila kongsikan pertanyaan anda di [email protected].

Hak yang kami pegang mengenai Data Peribadi anda?

Anda mungkin mempunyai hak khusus mengenai data peribadi anda yang mungkin termasuk dan telah dibincangkan. Anda boleh menghantar e-mel kepada kami di [email protected] jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang hak ini.

Walau bagaimanapun, dalam beberapa situasi, kami mungkin tidak dapat memenuhi permintaan anda; contohnya, jika permintaan itu agak tidak praktikal atau ia boleh menjejaskan hak pengguna lain mengikut undang-undang. Tetapi, kami akan memaklumkan anda terlebih dahulu dalam sebarang kes sedemikian terlebih dahulu. Selain itu, kami mungkin memerlukan beberapa maklumat tambahan mengenai data peribadi jika adalah penting untuk mengenali anda dan jenis permintaan anda.

Akses data: Jika anda ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang maklumat peribadi anda yang kami pegang berkaitan dengan anda, maka anda boleh meminta untuk mendapatkan salinan untuk itu. Anda boleh melakukan tindakan ini dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected].

Pengubahsuaian: jika anda ingin mengedit atau mengubah suai sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda yang anda fikir tidak betul atau perlu diubah, maka anda boleh menghantar permintaan kepada kami di [email protected].

Pemadaman: Anda juga boleh menghantar permintaan kepada kami sekiranya anda ingin mengalih keluar semua data peribadi anda daripada pangkalan data kami.

Penarikan Diri daripada Perjanjian: Anda mempunyai hak untuk menarik diri daripada perjanjian pada bila-bila masa yang kami buat berkaitan dengan penggunaan data peribadi anda yang telah kami kumpulkan daripada anda selepas kebenaran anda. Tetapi, adalah penting untuk anda memahami bahawa jika anda ingin melaksanakan tugas ini, maka anda mungkin perlu memberikan kami sebab terperinci untuk menamatkan pendedahan penggunaan data peribadi anda kerana anda tahu bahawa pendedahan tersebut diperlukan untuk menggunakan maklumat peribadi anda. data semasa menggunakan semua perkhidmatan kami.

Kemudahalihan: Anda juga mempunyai hak untuk meminta mendapatkan format yang boleh dibaca mesin. Anda boleh meminta untuk memindahkan data peribadi anda ke medium lain yang boleh dicapai secara teknikal dan dengan cara yang mudah.

Aduan: Jika anda mempunyai sebarang bantahan atau aduan yang berkaitan dengan penggunaan data peribadi, maka anda boleh memberitahu kami dengan hanya menghantar e-mel kepada kami.

Kekangan Pemprosesan: Anda juga boleh meminta kami untuk menghentikan sebarang pemprosesan selanjutnya maklumat peribadi anda pada bila-bila masa.

Bantahan: Jika anda ingin memfailkan bantahan atau aduan tentang mana-mana proses kami, atau kerja, yang berkaitan dengan maklumat peribadi anda, maka anda boleh menghubungi pasukan sokongan kami. Pasukan kami meneliti perkara sedemikian dengan teliti dan memberi maklum balas yang secukupnya kepada pengguna untuk menyelesaikan bantahan dan aduan mereka.

Adakah anda mempunyai soalan mengenai data peribadi?

Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel atau pos (seperti yang diterangkan di bawah) jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan notis GDPR atau dasar privasi data peribadi anda.

Hubungi Kami

Anda boleh menghubungi kami dengan sebarang pertanyaan berkaitan Dasar Privasi ini dengan menyerahkan permintaan meja bantuan di [email protected] atau melalui pos di :

Arked Kandungan (UK), LTD.

438, Jalan Tinggi Streatham

London, UK.

SW16 3PX