Polityka prywatności

W SearchEngineReports.net dbamy o prywatność danych udostępnianych nam przez naszych użytkowników; dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie naszym konsumentom odpowiedniej wiedzy na temat tego, jakie informacje zbieramy i dlaczego, a także w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane użytkowników.

W całej tej polityce pamiętaj, że kiedy piszemy „SearchEngineReports.net” lub „my” lub „nas”, oznacza to, że mówimy o firmie SearchEngineReports.net, Inc. oraz naszych spółkach zależnych i innych filie.

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby służyć użytkownikom, którzy obawiają się, w jaki sposób ich „dane osobowe (PII)” mogą być wykorzystywane online. Zgodnie z amerykańskim prawem dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa informacji dane osobowe to informacje, które można wykorzystać samodzielnie lub z innymi informacjami w celu zidentyfikowania, zlokalizowania lub skontaktowania się z osobą.

Zalecamy uważne przeczytanie polityki prywatności, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy lub obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi w naszej witrynie.

Spis treści

Jaki jest zakres niniejszej Polityki prywatności SearchEngineReports.net?

Niniejsza Polityka prywatności jest zintegrowana z Warunkami korzystania z usługi SearchEngineReports.net i Umową licencyjną, które można znaleźć na stronie https://searchenginereports.net/privacy-policy („Warunki korzystania z usługi”) i odnosi się do informacji uzyskanych przez nas poprzez korzystanie z Witryny i usług SearchEngineReports.net („Informacje”), jak wyjaśniono w niniejszej Polityce.

Jakie informacje o mnie gromadzi SearchEngineReports.net?

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszą Witryną lub jej Usługami, możemy gromadzić jedną lub wiele informacji w połączeniu z innymi zestawami danych w celu identyfikacji użytkownika („Dane osobowe”). Możemy również gromadzić pewne informacje, które są przechowywane w sposób, którego nie można z Tobą powiązać („Dane nieosobowe”).

Dane, które przekazujesz nam za każdym razem, gdy tworzysz konto

Kiedy rejestrujesz się w celu korzystania z SearchEngineReports.net, dobrowolnie udostępniasz nam pewne dane osobowe, które obejmują:

Twój adres e-mail, nazwa użytkownika, kontakt i preferencje językowe. Podczas logowania do SearchEngineReports.net za pomocą danych logowania do sieci społecznościowej, na przykład konta Google lub Facebook, poprosimy Cię o zgodę na dostęp do podstawowych informacji z tego konta, takich jak adres e-mail i imię i nazwisko. Jeśli chcesz przestać nam to udostępniać, możesz to zrobić w dowolnym momencie, usuwając dostęp SearchEngineReports.net do swojego konta.

Jeśli jesteś płatnym subskrybentem naszych usług, podaj informacje dotyczące płatności. Te informacje są potrzebne do pełnego dostarczenia dowolnej transakcji rynkowej w witrynie SearchEngineReports.net. Używamy danych do przetwarzania i realizacji Twojej transakcji. Jeśli wybierzesz PayPal®, aby zapłacić za swoje zamówienie, będziesz musiał podać numer swojej karty kredytowej bezpośrednio w systemie PayPal®. Polityka prywatności PayPal® będzie miała zastosowanie do informacji podanych przez Ciebie w witrynie PayPal®.

Jakie inne informacje zbieramy od Ciebie?

SearchEngineReports.net gromadzi następujące informacje podczas korzystania z Witryny lub Usług:

Treści użytkownika: Obejmuje to cały tekst, dokumenty lub inne treści/informacje przesłane, wprowadzone lub w inny sposób przesłane przez Ciebie w ramach korzystania z naszych Usług.

Jakie informacje są zbierane automatycznie?

Istnieją pewne informacje o urządzeniach, których używasz do łączenia się z SearchEngineReports.net, a korzystanie z Witryny lub jej Usług jest automatycznie rejestrowane w naszych systemach, w tym:

Twoja lokalizacja: to obszar geograficzny lub miejsce, w którym korzystasz z urządzeń, takich jak komputer, telefon komórkowy lub tablet (zgodnie z protokołem internetowym [IP] adres lub podobny identyfikator) podczas interakcji z naszą Witryną lub Usługami.

Twoje dane dziennika lub informacje: Podobnie jak inne strony internetowe, nasze serwery automatycznie zbierają dane, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub z niej korzystasz, i przechowują je w plikach dziennika. Te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, typ i ustawienia przeglądarki, konfigurację przeglądarki, datę i godzinę użycia, dane plików cookie i preferencje językowe.

Informacje o Twoim użytkowaniu: Są to informacje o witrynie lub usługach SearchEngineReports.net, z których korzystasz, oraz o tym, jak z nich korzystasz. Możemy również uzyskiwać dane od naszych zewnętrznych podmiotów stowarzyszonych i dostawców usług w celu zbadania, w jaki sposób konsumenci korzystają z naszej Witryny i Usług. Na przykład będziemy mieć pojęcie o liczbie użytkowników, którzy uzyskują dostęp do określonej strony w witrynie i na które linki zwykle klikali. Wykorzystamy te zebrane dane, aby lepiej zrozumieć interakcje użytkowników i wykorzystać je do optymalizacji witryny.

Informacje o Twoim urządzeniu: te dane są zbierane z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego i obejmują rodzaj używanego sprzętu i oprogramowania (np. system operacyjny i przeglądarkę) type), a także unikalne identyfikatory urządzeń uzyskujących dostęp do SearchEngineReports.net i korzystających z nich.

Pliki cookie: Dane zebrane z plików cookie zostały wyjaśnione w sekcji „Czy SearchEngineReports.net używa plików cookie?” sekcji i w naszej Polityce plików cookie.

Kiedy SearchEngineReports.net zbiera informacje?

Zbieramy informacje od Ciebie, gdy wypełniasz formularz, subskrybujesz biuletyn, składasz zamówienie, otwierasz zgłoszenie do pomocy technicznej, wprowadzasz jakiekolwiek informacje na naszej stronie lub korzystasz z naszych usług internetowych.

W jaki sposób SearchEngineReports.net wykorzystuje moje informacje?

My, w SearchEngineReports.net, przetwarzamy, wykorzystujemy i rejestrujemy Twoje Informacje, jeśli jest to konieczne, aby móc wykonać naszą umowę z Tobą i dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, w tym następujących:

 • aby komunikować się i budować z Tobą kontakt w sprawie korzystania przez Ciebie z naszej Witryny lub Usług, naszych ogłoszeń o produktach i usługach, aktualizacjach (jeśli istnieją) oraz aby móc udzielać informacji zwrotnych na Twoje prośby o pomoc, w tym udostępnianie Ci konta wsparcie weryfikacyjne na wypadek, gdybyś miał problemy z dostępem do konta lub skontaktowanie się z Tobą po zakończeniu korespondencji.
 • aby pomóc nam zarządzać naszą Witryną lub Usługami, weryfikować użytkowników pod kątem bezpieczeństwa, oferować dostosowane funkcje i dostęp, przetwarzać i dostarczać transakcje, przeprowadzać przeglądy i badania, opracowywać nadchodzące funkcje oraz ulepszać algorytmy i wydajność naszej Witryny i Usług.
 • do wysyłania Ci bezpośrednich powiadomień e-mail i ofert specjalnych dotyczących usług SearchEngineReports.net, z których możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tej sekcji — „Czy SearchEngineReports.net będzie wysyłać mi e-maile?” Jeśli jesteś osobą mieszkającą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), wyślemy Ci materiały promocyjne tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, od momentu utworzenia konta lub w dowolnym momencie później.
 • w celu ustalenia zbiorczych statystyk dotyczących liczby unikalnych urządzeń korzystających z naszej Witryny lub Usług oraz w celu identyfikacji nadużyć i oszustw oraz zapobiegania im.
 • do szybkiego przetwarzania transakcji
 • aby wyświetlać Treści Użytkownika związane z Twoim kontem i zapewnić Ci dostęp do nich podczas korzystania z naszych Usług.

Czy SearchEngineReports.net analizuje Treści użytkownika?

Gwarantujemy, że pracownicy SearchEngineReports.net nie monitorują wszystkich Treści użytkownika, które są przesyłane lub przesyłane za pośrednictwem naszej Witryny lub Usług, ale mogą być przeglądane, jeśli:

 • dowiedzieliśmy się, że naruszono Warunki korzystania z usługi i wymagana jest autoryzacja,
 • uważamy za konieczne odpowiedzieć na Twoje prośby o wsparcie użytkowników,
 • w inny sposób zdecydujemy, że istnieje potrzeba przeglądu zgodnie z Warunkami korzystania z usługi lub ulepszenia naszych algorytmów zgodnie z sekcją Treści użytkownika w naszych Warunkach korzystania z usługi,
 • istnieje potrzeba ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego SearchEngineReports.net i jej użytkowników lub przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, takich jak reagowanie na wszelkie postępowania sądowe, takie jak nakazy i nakazy sądowe.

Prawo do wykorzystywania danych i ujawniania informacji

Czy SearchEngineReports.net kiedykolwiek udostępnia moje informacje?

SearchEngineReports.net ujawnia dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • Współpracujemy z dostawcami usług, którzy pomagają nam w spełnianiu wymagań związanych z działalnością biznesową, co obejmuje hosting, ulepszanie i świadczenie naszych Usług. Korzystamy również z usług dostawców w przypadku określonych usług i funkcji, takich jak usługi obsługi klienta, komunikacja e-mail i analizy. Tacy usługodawcy mogą uzyskiwać dostęp do Danych Osobowych, przetwarzać je lub rejestrować wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w celu wypełnienia swoich obowiązków wobec nas.
 • Mamy Twoją zgodę na udostępnianie Twoich danych osobowych.
 • Uważamy, że ważne jest zbadanie możliwych naruszeń Warunków świadczenia usług, wdrożenie tych Warunków świadczenia usług lub gdy uważamy, że konieczne jest zbadanie lub podjęcie działań w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzeniem oszustwa lub potencjalnymi zagrożeniami dla mienia, osób fizycznych lub metod, za pomocą których obsługujemy naszą Witrynę lub Usługi.
 • Upewniamy się, że przechowywanie, dostęp lub ujawnianie Twoich danych osobowych jest wymagane przez prawo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego SearchEngineReports.net i użytkowników naszej Witryny lub Usług lub w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądania przez jakiekolwiek władze publiczne.
 • Musimy to zrobić w związku z przejęciem, fuzją, reorganizacją, bankructwem, publiczną ofertą papierów wartościowych, sprzedażą części lub całości naszych aktywów. W takich przypadkach niektóre lub wszystkie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innemu podmiotowi, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Możemy przekazywać lub ujawniać dane nieosobowe stronom trzecim i publicznie — na przykład podmiotom stowarzyszonym na podstawie umowy z nami lub w ramach raportów z postępów, które możemy dostarczać użytkownikom.
 • Wszelkie raporty, wyniki lub wnioski wyrażone przez SearchEngineReports.net nie mają wartości prawnej i nie mogą być przedstawiane w sądach ani w innych sprawach prawnych.
 • W żadnych okolicznościach, zarówno jako dowód elektroniczny, jak i cyfrowy, SearchEngineReports.net zachowuje wszystkie swoje prawa dopuszczalności.

Czy SearchEngineReports.net czerpie zyski ze sprzedaży moich danych osobowych?

Nie, SearchEngineReports.net nie sprzedaje ani nie wypożycza Twoich danych osobowych.

Czy SearchEngineReports.net używa plików cookie?

Pliki cookie są używane przez przeglądarki internetowe w celu dostarczania spersonalizowanych treści oraz zapamiętywania danych logowania i ustawień konta. SearchEngineReports.net wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, w tym sygnały nawigacyjne i piksele śledzące. Są one potrzebne do zbierania danych użytkowych i analitycznych, które pomagają nam udostępniać Ci naszą Witrynę i Usługi, a także dostarczać Ci reklamy odpowiednich produktów i usług SearchEngineReports.net, gdy przeglądasz określone strony w Witrynie, a następnie przechodzisz do stron trzecich witryny imprezowe. SearchEngineReports.net nie udostępnia Twoich Danych Osobowych stronom trzecim w celu umożliwienia im dostarczania Ci reklam.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki SearchEngineReports.net ich używa, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Używamy plików cookie do:
 • Pomóż zapamiętywać i przetwarzać żądania użytkowników w naszej Witrynie i Usługach.
 • Zrozum i zapisz preferencje użytkowników na potrzeby przyszłych wizyt.
 • Śledź i analizuj aktywność naszych użytkowników, abyśmy mogli oferować lepsze wrażenia.

Możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie lub ustawić, aby komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, przejdź do menu pomocy swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak poprawnie modyfikować pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie.

Ujawnienie osób trzecich

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy Twoich danych osobowych do źródeł zewnętrznych.

Linki stron trzecich

Możemy używać linków stron trzecich w naszych postach na blogu, aby ulepszać treści dla naszych czytelników. Korzystamy z linków stron trzecich na naszej stronie Polityki prywatności, aby poinstruować naszych gości, jak obchodzimy się z danymi osobowymi i plikami cookie. Należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować autentyczności jakichkolwiek zewnętrznych linków, które możesz odwiedzić. Zaleca się, aby zawsze przeprowadzać własne badania przed odwiedzeniem jakiegokolwiek linku strony trzeciej.

Google

Używamy reklam Google AdSense w naszej Witrynie. Zasady reklamowe Google mogą podsumować wymagania reklamowe Google. Zostały wprowadzone, aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=pl

Jako dostawca zewnętrzny, Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej Witrynie. Korzystanie przez Google z pliku cookie DART umożliwia wyświetlanie reklam naszym użytkownikom na podstawie ich poprzednich wizyt w naszej Witrynie i innych witrynach. Jeśli chcesz zrezygnować z używania plików cookie DART, możesz to zrobić, odwiedzając politykę prywatności Google Ad and Content Network.

Pliki cookie, których używamy

Pochodzenie Ciasteczko Opis Wygaśnięcie Kategoria
Google Analytics _gid Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata Analityka & Marketing
Google Analytics _ga Służy do rozróżniania użytkowników Własna
trwała
Analityka & Marketing
SearchEngineReports.net ser_grammarly_bioep_shown Śledź wyskakujące reklamy 1 tydzień Śledzenie
SearchEngineReports.net ser_grammarly_bioep_shown_session Pokazano wyskakujące okienko reklamy śledzenia 1, 2 sekundy Śledzenie
SearchEngineReports.net ser-semrush-bioep-pokazano Śledź wyskakujące reklamy 1 tydzień Śledzenie
SearchEngineReports.net ser-semrush-bioep-shown-session Pokazano wyskakujące okienko reklamy śledzenia 1, 2 sekundy Śledzenie
SearchEngineReports.net sesja_ci Używany do śledzenia historii użytkownika, zwykle używany do sprawdzania logowania 1 dzień Śledzenie

Używamy różnych domen do ustawiania plików cookie używanych w naszych produktach reklamowych, w tym następujących domen i niektórych krajowych wersji tych domen (takich jak google.fr):

 • https://admob.google.com/
 • https://developers.google.com/custom-search-ads
 • https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/google.com
 • https://www.google.com/adsense/start/
 • https://developers.google.com/apis-explorergooglesyndication.com
 • https://tagmanager.google.com/googletagservices.com
 • https://travel.google/googleusercontent.com
 • https://analytics.google.com/
 • gstatic.com (404)
 • https://support.google.com/urchin
Rezygnacja

Korzystając ze strony Ustawienia reklam Google, możesz ustawić preferencje dotyczące sposobu reklamowania się przez Google. Alternatywnie możesz zrezygnować na stronie rezygnacji z Network Advertising Initiative lub za pomocą dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt Out.

Jak usunąć, zmodyfikować lub wyłączyć pliki cookie?

Możesz usunąć pliki cookie lub wyłączyć ich użycie, postępując zgodnie z instrukcjami przeglądarki:

Jeśli używasz innej przeglądarki, postępuj zgodnie z instrukcjami jej dostawcy.

Jak działają wtyczki i aplikacje innych firm?

Niektóre aplikacje i usługi stron trzecich, które współpracują z nami, mogą prosić o zgodę na dostęp do Twoich Informacji. Takie aplikacje będą zawierać powiadomienia i prosić o pozwolenie w celu uzyskania dostępu lub informacji. Najlepiej byłoby dokładnie rozważyć wybór takich aplikacji i usług oraz swoje uprawnienia.

Wtyczki lub treści osadzone w naszej Witrynie niektórych stron trzecich, takie jak przyciski „Lubię to” Facebooka, mogą pozwolić ich administratorom wiedzieć, że odwiedziłeś Witrynę, i mogą wykorzystywać te informacje z innymi danymi, które zebrali na temat Twojej wizyty w innych witrynach lub usługach w Internecie, które mogą Cię zidentyfikować.

Dane gromadzone przez strony trzecie za pośrednictwem tych wtyczek i aplikacji podlegają własnym zasadom każdej ze stron. Gorąco zachęcamy do uważnego przeczytania tych zasad i zrozumienia, w jaki sposób inne podmioty wykorzystują Twoje dane.

Czy SearchEngineReports.net będzie wysyłać mi powiadomienia e-mail?

W regularnych odstępach czasu możemy wysyłać Ci informacje o ofertach specjalnych, aktualizacjach technologii i inne ogłoszenia dotyczące produktów. Możemy również przesyłać informacje o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych. Wyłącznie według własnego uznania możesz wyłączyć taką komunikację w dowolnym momencie, klikając przycisk „anuluj subskrypcję”, który można znaleźć w wiadomościach e-mail SearchEngineReports.net, a także zmieniając preferencje dotyczące kontaktu. Wszyscy posiadacze kont SearchEngineReports.net nadal będą otrzymywać powiadomienia e-mail związane z ich subskrypcjami, nawet jeśli zdecydujesz się anulować subskrypcję promocyjnych wiadomości e-mail.

Ustawa o CAN SPAM

Ustawa CAN-SPAM to obowiązek, który określa zasady dotyczące komercyjnych wiadomości e-mail, wprowadza istotne elementy wiadomości komercyjnych, upoważnia odbiorców do zaprzestania otrzymywania wiadomości e-mail i nakłada surowe kary w przypadku naruszenia.

W związku z tą ustawą zbieramy adresy e-mail naszych użytkowników w celu:

 • Przekazywać informacje, odpowiadać na zapytania i/lub odpowiadać na inne pytania i prośby;
 • Przetwarzanie zamówień subskrypcji i wysyłanie informacji związanych z ich aktualizacjami;
 • Poinformuj użytkowników o dodatkowych informacjach na temat ich subskrybowanej usługi;
 • Wprowadzaj na rynek nasze oferty i nadchodzące okazje na naszą listę mailingową, wysyłając e-maile po zakończeniu zamówienia.
 • Aby zachować zgodność z ustawą CANSPAM, zgadzamy się na:
 • Nie używaj zwodniczych lub niejednoznacznych tematów w wiadomościach e-mail;
 • Naśladować przekaz zawarty w reklamie w rozsądny sposób;
 • Obejmują fizyczny adres siedziby firmy lub siedziby;
 • Obserwować usługi e-mail marketingu innych firm pod kątem nieposłuszeństwa, jeśli są używane;
 • Szybko realizuj prośby o rezygnację lub anulowanie subskrypcji;
 • Pozwól użytkownikom na anulowanie subskrypcji, korzystając z linku na dole każdego e-maila.

Jeśli chcesz zrezygnować lub zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości e-mail, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Gdy otrzymamy Twoją prośbę, najwcześniej usuniemy Cię z otrzymywania e-maili marketingowych.

Dla użytkowników pochodzących z EOG:

Będziemy dostarczać promocyjne wiadomości e-mail użytkownikom znajdującym się w EOG tylko za Twoją uprzednią zgodą. Prosimy zapoznać się z sekcją „Dla użytkowników EOG” poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Czy SearchEngineReports.net kiedykolwiek upubliczni moje dane osobowe lub Treści użytkownika?

Nie, nie udostępniamy danych osobowych ani treści użytkownika, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności określonych w sekcji „Czy SearchEngineReports.net udostępnia moje informacje?” sekcji Polityki prywatności.

W jaki sposób SearchEngineReports.net obsługuje sygnały „Nie śledź”?

Respektujemy sygnały Do Not Track i nie śledzimy, nie używamy reklam ani nie umieszczamy plików cookie, gdy działa mechanizm przeglądarki DNT.

SearchEngineReports.net nie zezwala również na śledzenie zachowań stron trzecich.

COPPA (ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie)

Czy SearchEngineReports.net uzyskuje informacje od dzieci?

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie daje rodzicom kontrolę. SearchEngineReports.net nie pozyskuje świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy dowiemy się, że uzyskaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy niezbędne kroki aby usunąć te informacje z naszych systemów. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie podawaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem Witryny. Zachęcamy również rodziców i ich opiekunów prawnych do uważnego monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci. Innym sposobem egzekwowania niniejszej Polityki prywatności jest informowanie dzieci, aby nigdy nie podawały żadnych danych osobowych za pośrednictwem Witryny lub jej usług bez ich zgody.

Przenoszenie, przechowywanie, przechowywanie i usuwanie danych

Gdzie są przechowywane moje informacje, gdy są udostępniane SearchEngineReports.net?

SearchEngineReports.net zapewnia pełne bezpieczeństwo informacji udostępnianych przez użytkowników w Witrynie i jej usługach. Dane użytkowników są przechowywane w celu przetwarzania szczegółów i generowania dokładnych odpowiedzi na ich zapytania. Dane płatnych subskrybentów usług premium SearchEngineReports.net są przechowywane na ich kontach osobistych w Witrynie. Konta użytkowników są w pełni zaszyfrowane z najwyższym poziomem zabezpieczeń, a informacje zawarte na kontach nie mogą być dostępne dla źródeł zewnętrznych, a nawet dla pracowników SearchEngineReports.net. Przechowywane dane mogą zostać automatycznie usunięte, gdy użytkownik zdecyduje się zrezygnować z usługi. Serwery naszej witryny nie będą przechowywać Twoich danych do użytku osobistego ani tworzyć kopii zapasowych Twoich informacji.

Jak bezpieczne są moje informacje?

SearchEngineReports.net jest zaangażowana w ochronę bezpieczeństwa Twoich Informacji i podejmuje niezbędne środki ostrożności w celu ich ochrony. Należy jednak wiedzieć, że internetowe transmisje danych, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe, nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa, w związku z czym nie możemy zapewnić bezpieczeństwa Informacji, które nam przekazujesz, w tym Danych Osobowych i Treści Użytkownika; dlatego potwierdzasz, że robisz to na własne ryzyko.

W SearchEngineReports.net stosujemy standardowe w branży szyfrowanie, aby chronić przesyłane dane. Jest to powszechnie określane jako technologia Secure Socket Layer („SSL”) lub znane również jako bezpieczeństwo warstwy transportowej („TLS”).

Do czasu otrzymania Twoich danych przechowujemy je na naszych serwerach przy użyciu kombinacji fizycznych, technicznych i logicznych środków bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecamy podjęcie niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia wszystkich urządzeń używanych w związku z naszą Witryną i Usługami.

Jeśli SearchEngineReports.net dowie się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, możemy wysłać Ci powiadomienie z informacją o krokach ochronnych na podany przez Ciebie adres e-mail. Możemy również zamieścić powiadomienie w Witrynie, aby poinformować naszych użytkowników.

Jak mogę usunąć moje dane osobowe z SearchEngineReports.net?

Dane osobowe użytkowników SearchEngineReports.net są przechowywane na kontach użytkowników po wykupieniu subskrypcji naszych usług. Użytkownicy Premium mogą usunąć swoje dane osobowe z SearchEngineReports.net, anulując subskrypcję i usuwając swoje konto w naszej Witrynie.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane w systemie SearchEngineReports.net?

Możesz usunąć wszystkie swoje dane osobowe z SearchEngineReports.net w dowolnym momencie, anulując swoje konto w sposób opisany powyżej. Możemy jednak przechowywać niektóre Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, w tym zapobiegania oszustwom i ich wykrywania, oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w tym podatkowych, audytowych i sprawozdawczych.

Co się stanie, jeśli SearchEngineReports.net zamknie moje konto?

W przypadku, gdy SearchEngineReports.net zamknie Twoje konto z powodu naruszenia Warunków korzystania z usługi, możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych. Jeśli uważasz, że doszło do jakiegoś zamieszania lub nieporozumienia, nadal możesz skontaktować się z nami, aby wyjaśnić swoje stanowisko i poprosić o odzyskanie konta. Nasi administratorzy rozpatrzą takie wnioski zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności w Internecie

CalOPPA to pierwsze prawo stanowe w Stanach Zjednoczonych, które wymaga, aby komercyjne strony internetowe i usługi online publikowały politykę prywatności. Zasięg prawa wykracza daleko poza Kalifornię i wymaga od każdej osoby lub firmy w Stanach Zjednoczonych (i prawdopodobnie na całym świecie), która prowadzi witryny gromadzące informacje osobowe od konsumentów z Kalifornii, opublikowania na swojej stronie internetowej wyraźnej polityki prywatności określającej dokładnie, jakie informacje są zbierane, oraz tych osób lub firmy, którym jest udostępniany.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Według CalOPPA zgadzamy się na następujące warunki:

 • Użytkownicy mogą odwiedzać witrynę anonimowo.
 • Dodaliśmy link do niniejszej Polityki prywatności do naszej strony głównej, a dostęp do tej strony można uzyskać jednym kliknięciem po wejściu na naszą witrynę.
 • Łącze do naszej Polityki prywatności zawiera słowo „Prywatność” i można je łatwo znaleźć na stronie określonej powyżej.

Uczciwe praktyki informacyjne

Zasady uczciwych praktyk informacyjnych są podstawą prawa dotyczącego prywatności w Stanach Zjednoczonych. Odgrywa również znaczącą rolę w opracowywaniu przepisów dotyczących ochrony danych na całym świecie. Dlatego konieczne jest zrozumienie zasad uczciwej praktyki informacyjnej i sposobu ich wdrożenia zgodnie z różnymi przepisami dotyczącymi prywatności w celu ochrony danych osobowych.

Zgodnie z Uczciwymi praktykami informacyjnymi, w przypadku naruszenia danych zostaną podjęte następujące działania:

 • Powiadomimy Cię e-mailem w ciągu 15 dni roboczych
 • Powiadomimy użytkowników za pomocą powiadomienia na stronie
 • Zgadzamy się również z Zasadą indywidualnego dochodzenia roszczeń, zgodnie z którą osoby fizyczne mają prawo do prawnego egzekwowania praw przeciwko osobom, które zbierają i przetwarzają dane oraz nie przestrzegają prawa. Zgodnie z tą zasadą osoby fizyczne mają nie tylko możliwe do wyegzekwowania prawa wobec użytkowników danych, ale także mogą odwoływać się do sądów lub agencji prawnych w celu zbadania i/lub wniesienia oskarżenia przez podmioty przetwarzające dane.

Dla użytkowników EOG

SearchEngineReports.net wykorzystuje, przetwarza i rejestruje dane osobowe, w tym te wymienione w sekcji „Jakie informacje o mnie gromadzi SearchEngineReports.net?” sekcji, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań oraz w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych użytkowników. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celu wysyłania powiadomień e-mail oraz umieszczania plików cookie na Twoich urządzeniach. W niektórych przypadkach SearchEngineReports.net może przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązkiem prawnym lub w celu ochrony interesów użytkownika lub innej osoby.

Jakie są moje prawa jako użytkownika i jak mogę z nich korzystać?

Osoby znajdujące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mają pewne prawa, jeśli chodzi o ich dane osobowe, w tym prawo dostępu, poprawiania lub usuwania Danych osobowych, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z Witryny i Usług. Jeśli jesteś użytkownikiem znajdującym się w EOG, możesz:

Poproś o raport dotyczący danych osobowych, przesyłając zgłoszenie do pomocy technicznej

Ten raport będzie zawierał dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, dostarczone Ci w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przenośnym formacie. Musisz być zalogowany na swoje konto SearchEngineReports.net. Pamiętaj, że SearchEngineReports.net może poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu weryfikacji, zanim ujawnimy jakiekolwiek informacje.

Możesz zmienić lub usunąć swoje dane osobowe

Masz możliwość zmiany swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także preferencje językowe. Można to zrobić za pomocą ustawień konta. Jeśli zarejestrowałeś się w SearchEngineReports.net za pomocą Google lub Facebooka lub napotkałeś jakiekolwiek problemy z aktualizacją tych informacji, prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej lub skontaktuj się z nami. Możesz usunąć swoje dane osobowe z SearchEngineReports.net, anulując swoje konto u nas.

Możesz zmienić swoje dane osobowe:

 • Wysyłając do nas wiadomość e-mail
 • Logując się na swoje konto
 • Przesyłając nam zgłoszenie do pomocy technicznej
Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

Możesz złożyć wniosek, jeśli chcesz, abyśmy przestali wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub aby wysyłać Ci powiadomienia e-mail. Wysyłamy e-maile biznesowe lub promocyjne do użytkowników znajdujących się w EOG tylko za Twoją uprzednią zgodą, którą możesz wycofać w dowolnym momencie, klikając przycisk „anuluj subskrypcję”, który można znaleźć w wiadomościach e-mail SearchEngineReports.net, a także zmieniając kontakt preferencje. Pamiętaj, że użytkownicy, którzy wykupili subskrypcję naszych usług, nadal będą otrzymywać wiadomości transakcyjne dotyczące naszych usług, nawet jeśli anulujesz subskrypcję promocyjnych wiadomości e-mail.

Wyślij skargę do organu

Jeśli mieszkasz w regionie EOG i uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego. Jeśli masz inne pytania lub nie masz konta SearchEngineReports.net, możesz skontaktować się z nami, przesyłając zgłoszenie do pomocy technicznej.

Treści użytkownika przesłane do SearchEngineReports.net

Nie przechowujemy ani nie udostępniamy treści przesłanych przez naszych użytkowników stronom trzecim. Po przetworzeniu treści użytkownika przez nasze usługi i uzyskaniu danych wyjściowych treść użytkownika zostanie usunięta z naszego systemu. Nie rościmy sobie żadnych praw własności do treści użytkowników.

Przesłanie treści tekstowych przez użytkownika
 • Nie zapisujemy ani nie przechowujemy treści tekstowych przesłanych przez użytkowników w żadnym z naszych narzędzi internetowych. Nie udostępniamy też treści użytkownika osobom trzecim. Poufność dokumentów naszych użytkowników jest dla nas priorytetem.
 • Pliki lub treści przesłane w celu wygenerowania odpowiedzi na zapytanie są 2 2natychmiast usuwane z naszego systemu po wykonaniu tego procesu.
 • Treść tekstowa lub pliki przesłane przez użytkowników nie są indeksowane przez żadną wyszukiwarkę.
Zawartość obrazu przesłana przez użytkownika
 • Obrazy przesłane do SearchEngineReports.net są tymczasowo przesłane do naszego systemu w celu przetworzenia.
 • Nie zamierzamy naruszać prywatności żadnego użytkownika, a nasz system usuwa obrazy zaraz po spełnieniu żądania użytkownika.
 • Celem naszych usług jest ułatwienie użytkownikom, a treści przesyłane przez użytkowników są przetwarzane tylko w celu spełnienia ich zapytań. W żadnym wypadku nie wspieramy pirackich materiałów.
 • Prawa autorskie do wszystkich obrazów przesłanych do SearchEngineReports.net pozostają własnością pierwotnego właściciela/autora.

Czy ta Polityka prywatności kiedykolwiek się zmieni?

Ponieważ SearchEngineReports.net stale ulepsza swoje usługi, możemy potrzebować zaktualizować niniejszą Politykę zgodnie ze zmianami w naszej Witrynie i Usługach, naszej działalności oraz prawami dotyczącymi nas i Ciebie. Zawsze jednak będziemy dotrzymywać naszego zobowiązania do poszanowania i ochrony Twojej prywatności. Niezwłocznie powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na Twoje prawa wynikające z niniejszej Polityki, pocztą elektroniczną lub opublikujemy wszelkie inne modyfikacje niniejszej Polityki, wraz z datą ich wejścia w życie, w najłatwiejszym do znalezienia obszarze Witryny. Zdecydowanie zalecamy sprawdzanie tutaj od czasu do czasu, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Należy pamiętać, że dalsze korzystanie z SearchEngineReports.net po wszelkich zmianach oznacza, że ​​zgadzasz się ze zmianami i wyrażasz zgodę na związanie się nową Polityką. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami w niniejszej Polityce i nie chcesz, aby Twoje dane podlegały jej, możesz zaprzestać korzystania z naszej Witryny i Usług oraz usunąć swoje konto po anulowaniu subskrypcji na SearchEngineReports.net.

O wszelkich zmianach w Polityce prywatności zostaniesz powiadomiony na naszej stronie z Polityką prywatności.

Usługi stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk innych firm, których SearchEngineReports.net nie jest właścicielem ani nie kontroluje, w tym stron internetowych, usług i aplikacji innych firm („Usługi osób trzecich”), do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tego adresu URL, takich jak jak Facebook lub Twitter, YouTube lub osobom (legalnym lub nielegalnym), którymi SearchEngineReports.net nie zarządza ani ich nie zatrudnia. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności tych Usług stron trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich, do których uzyskujesz dostęp.

Content Arcade (Wielka Brytania), LTD.

Treść Informacja o ochronie prywatności RODO

Osoby mieszkające w Unii Europejskiej (UE), Norwegii, Wielkiej Brytanii lub Islandii mogą korzystać z dodatkowych praw wynikających z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych dotyczących Twoich danych osobowych, jak wspomniano poniżej.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności RODO używane są terminy „Dane osobowe” i „Przetwarzanie”, jak wyjaśniono w RODO. Ale „Dane osobowe” zwykle obejmują informacje, które można wykorzystać do znalezienia osoby. Termin „przetwarzanie” jest najczęściej definiowany jako działania podejmowane w odniesieniu do danych, takie jak gromadzenie, przechowywanie lub ujawnianie danych.

SearchEngineReports.net będzie zarządzać Twoimi danymi osobowymi używanymi w różnych usługach. Dodatkowo możemy również wykorzystywać dane osobowe naszych użytkowników lub pracowników, które są związane z przetwarzaniem i świadczeniem usług na rzecz takich użytkowników. Administratorami są użytkownicy, a my jesteśmy w takich przypadkach wykonawcą danych osobowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach do danych i metodach egzekucji, gdy jesteśmy menedżerem, prześlij nam swoje zapytanie na adres [email protected]. Lub, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o danych osobowych i metodach wykonania, w przypadku których jesteśmy tylko wykonawcą, skontaktuj się natychmiast ze stroną zarządzającą.

Ważna informacja:Niniejsze informacje o ochronie prywatności RODO mają na celu zapewnienie pomocy w zakresie istniejącej polityki prywatności, ale jej nie zastępują. Jeśli znajdziesz jakąkolwiek sprzeczność między informacją o ochronie prywatności RODO a Polityką prywatności, wyjaśniamy, że polityka prywatności będzie uważana za treść bardziej kontrolującą w takim scenariuszu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym powiadomieniem lub uważasz, że są one istotne dla tej treści, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawne upoważnienie. Upoważnienie prawne do wykorzystywania danych obejmuje zgodę, określoną potrzebę i nasze „uzasadnione interesy”, które wyjaśniono poniżej. W kilku przypadkach wykorzystujemy również dane osobowe, które nam przekazałeś w momencie zawierania z nami umowy o wykorzystywanie tych danych osobowych do przetwarzania.

Kiedy wykorzystujemy Dane osobowe na podstawie Twojego potwierdzenia, zostanie to wyraźnie określone w momencie ich zbierania. Możemy również wymagać przetwarzania danych osobowych przez różne okresy w celu wywiązania się z odpowiedzialności prawnej, zwłaszcza jeśli jest to konieczne do ochrony interesów Twoich lub innych osób lub do zadania wykonywanego w interesie publicznym.

Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Gromadzimy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy sam je nam przekazujesz lub gdy osoba trzecia, taka jak nasi współpracownicy, przekazuje nam Twoje dane osobowe, lub gdy uzyskujemy je automatycznie za pośrednictwem usług, z których korzystasz.

> Dane, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie:

Gromadzimy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy dostarczasz nam takie dane osobowe, w tym:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres pocztowy
 • Numer telefonu
 • Kraj
 • Nazwa stanowiska

Głównym powodem zbierania wszystkich tych wstępnie zdefiniowanych informacji jest to, że wykorzystamy je do świadczenia najlepszych usług zgodnie z naszymi warunkami świadczenia usług. Możesz nie korzystać z niektórych funkcji lub całej usługi, jeśli nie podasz nam dokładnych danych osobowych ze względu na potrzeby umowne.

Dane osobowe mogą być zbierane od Ciebie pośrednio; na przykład, jeśli udostępnisz swój komentarz, post lub tekst, który zawiera Twoje imię i nazwisko w dowolnej usłudze, możemy je gromadzić jako dane osobowe.

Jeśli zdecydujesz się ujawnić jakiekolwiek dane osobowe w takich treściach na forum publicznym, nie mamy nad nimi żadnej kontroli.

Przetwarzamy Twoje treści, w tym Twoje dane osobowe, zgodnie z prawem i udzielonymi nam przez Ciebie pozwoleniami, które umożliwiają nam ulepszanie naszych usług.

Możemy również uzyskać pomoc na podstawie Twoich danych osobowych w ulepszaniu i personalizowaniu naszych usług na podstawie naszego uzasadnionego interesu w taki sposób, aby zapewnić przewagę naszym użytkownikom.

Używamy Twoich danych osobowych do:
 • Utwórz i obsługuj swoje konto osobiste
 • Skontaktuj się z Tobą w celu komunikacji na temat produktów
 • Podziel się aktualnościami lub ważnymi ogłoszeniami
 • Udzielać wsparcia i pomocy w zakresie usług
 • Spersonalizuj swój profil i zawartość strony na podstawie swoich preferencji
 • Zawrzyj umowę lub postępuj zgodnie z wymogami prawnymi
 • Odpowiedz na swoje zapytania
 • Odpowiadaj na prośby użytkowników
 • Wypełnij nasze obowiązki prawne
 • Rozwiąż problemy
 • Chroń Cię przed wszelkimi nielegalnymi lub niezgodnymi z prawem działaniami
 • Narzucić warunki korzystania z naszej usługi

W niektórych przypadkach osoby trzecie również przekazują nam Twoje dane osobowe. Dane osobowe oferowane przez stronę trzecią mogą składać się z różnych rzeczy.

Jeśli spróbujesz zalogować się do naszej usługi za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak Facebook Connect itp., lub udostępnisz zawartość naszej platformy jakiejkolwiek stronie trzeciej, osoba trzecia prześle nam określone Twoje dane osobowe, które najprawdopodobniej zawierają Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, adres URL itp., jeśli osoba trzecia ma ustawienia umożliwiające udostępnianie takich danych. Głównym powodem gromadzenia tych danych osobowych jest utworzenie konta i zarządzanie nim, w szczególności synchronizacja postępów, gdy łączysz się z Facebookiem za pośrednictwem naszego produktu.

Jednakże gromadzenie danych osobowych od osób trzecich opiera się głównie na ustawieniach i zasadach usług stron trzecich. Gromadzenie to pozwoli nam poprawić doświadczenia użytkownika podczas korzystania z naszej usługi, co będzie korzystne dla naszych interesów biznesowych.

Dane, które zbieramy od partnerów reklamowych:

Możemy również gromadzić Twoje dane osobowe od naszych partnerów reklamowych, takich jak LinkedIn, którzy pomagają nam w promowaniu i marketingu naszych usług oraz w jaki sposób firma lub osoba może się z nami skontaktować. Stosujemy to podejście w interesie naszej działalności i marketingu naszych usług bezpośrednio do jak największej liczby odbiorców.

Dane, które zbieramy, gdy korzystasz z naszego produktu:

Poniższe informacje są zbierane od Ciebie automatycznie, gdy korzystasz z naszej usługi.

 • Twój adres IP
 • Urządzenie, na którym korzystasz z naszej usługi
 • Szczegóły Twojej przeglądarki
 • Statystyki odsłon Twoich stron
 • Twoja historia przeglądania internetu
 • Technologie śledzenia lub pliki cookie z Twojej przeglądarki
 • Twoja bieżąca lokalizacja, na przykład kod pocztowy
 • Twoje dane dziennika, w tym szczegóły dotyczące sprzętu i oprogramowania

Pozyskujemy Twoje dane osobowe na podstawie następujących interesów biznesowych naszej witryny:

 • Popraw bezpieczeństwo naszej sieci
 • Uczyń nasze treści bardziej interesującymi
 • Ocena jakości tekstu
 • Analiza naszych operacji internetowych
 • Ustanowienie nagród
 • Sprawy zarządcze

W kilku scenariuszach możemy również używać plików cookie lub znaczników pikselowych do gromadzenia danych osobowych. Pomoże nam to w uzyskaniu informacji o Twoim urządzeniu i przeglądarce oraz umożliwi nam zapamiętanie szczegółów Twojej przeglądarki internetowej podczas funkcjonalnej kontroli naszej wydajności, preferencji i funkcjonalności. Wykorzystujemy te dane również do analizowania wydajności naszych usług, liczby osób z nich korzystających oraz funkcji, które są najczęściej używane.

Przeważnie używamy następujących plików cookie:

Niezbędne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług lub określonych funkcji, o które być może prosiłeś. Wyłączenie tych plików cookie spowoduje, że niektóre funkcje lub usługi staną się niedostępne.

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności: Te pliki cookie są odpowiedzialne za przechowywanie zapisów zastosowanych przez Ciebie ustawień związanych z naszymi usługami, zapisywanie Twoich preferencji w czasie, a także zapamiętywanie Cię, gdy wracasz do naszych usług. Te pliki cookie są również pomocne w personalizowaniu naszych treści dla Ciebie, na przykład dzwoniąc do Ciebie z imieniem i nazwiskiem, językiem lub wybranym regionem itp.

Wydajnościowe/analityczne pliki cookie: ten typ plików cookie umożliwia nam rozpoznawanie całkowitej liczby odwiedzających naszą witrynę i korzystanie z naszych usług, takich jak gromadzenie pełnych informacji o liczbie odwiedzających i strony, które przyciągają większość odwiedzających. Umożliwi nam to również oszacowanie ogólnej wydajności kampanii marketingowych i przezwyciężenie problemów z wydajnością naszych usług.

Retargetingowe/reklamowe pliki cookie: pliki cookie, które zbierają dane o działaniach online i określają Twoje zainteresowania, dzięki czemu wyświetlamy reklamy, które mogą wzbudzić Twoje zainteresowanie. Jednak większość przeglądarek oferuje opcję blokowania lub usuwania plików cookie, co uniemożliwi przeglądarce dodawanie nowych plików cookie. Ponadto wiele zaawansowanych przeglądarek internetowych daje możliwość podjęcia decyzji o dodaniu lub nie dodaniu nowego pliku cookie. Możesz łatwo zmienić ustawienia cookies z poziomu danej opcji w swojej przeglądarce.

Inne zastosowania danych osobowych:

Oprócz wszystkich omówionych powyżej plików cookie możemy również przetwarzać gromadzone przez nas dane osobowe w oparciu o autentyczne interesy biznesowe.

 • Rozwijanie naszej działalności poprzez ulepszanie naszych produktów i usług
 • Odpowiednia reklama naszych produktów
 • Odpowiednia obsługa klienta
 • Chroń się przed oszustwami
 • Wypełnij zobowiązania prawne
 • Finalizowanie transakcji
 • Proces udostępniania Twoich danych

Możemy udostępniać Twoje dane naszym zaufanym dostawcom, zewnętrznym agencjom reklamowym oraz osobom, które pracują w naszym imieniu i świadczą dla nas usługi z powodów wymienionych w naszej polityce prywatności lub warunkach użytkowania. Strony, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, obejmują:

 • Dostawcy pomocy analitycznej
 • Poszerzenie personelu i pracownicy kontraktowi
 • Firma świadcząca usługi hostingowe

Możemy również przesłać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia transakcji lub świadczenia usługi, o którą prosiłeś.

Dane osobowe mogą być również udostępniane następującym podmiotom, w tym poprzedniemu:

 • Użytkownicy, którym udostępniłeś publicznie swoje informacje lub jest to konieczne do przeprowadzenia zatwierdzonej przez Ciebie transakcji
 • Fora mediów społecznościowych (tylko dla tych, z którymi wchodzisz w interakcje za pośrednictwem swojej usługi)
 • Zewnętrzni partnerzy biznesowi, z którymi połączyłeś się za pośrednictwem naszych produktów
 • Każda inna strona trzecia, która jest przez Ciebie upoważniona

Jeśli uznamy to za nieuniknione, możemy udostępnić dane:

 • władzom do wypełnienia prawnych i zgodnych z prawem obowiązków, w tym organom ścigania
 • w celu ochrony nas i naszych użytkowników, aby zapobiec wszelkiego rodzaju spamowi i oszustwom lub w dochodzeniu w sprawie przestępstwa
 • Zadbaj o bezpieczeństwo naszych produktów

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim po uzyskaniu Twojej zgody.

Dodatkowo możesz pomyśleć, że udostępnianie informacji o użytkowniku staje się niezbędne w przypadku sprzedaży lub zakupu w celu zrealizowania transakcji. Ponadto, w przypadku, gdy częściowo lub całkowicie poniesiemy stratę w biznesie i będziemy musieli sprzedać część lub wszystkie nasze usługi, lub jeśli wejdziemy w sytuację bankructwa, strona kupująca może zażądać wszystkich posiadanych przez nas informacji o użytkowniku, i możemy się z nimi tym podzielić. Pozwalasz nam, aby takie przekazanie mogło nastąpić i aby każdy nabywca naszych produktów lub usług mógł znosić wykorzystywanie Twoich danych osobowych, jak wspomniano powyżej w niniejszej polityce prywatności.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych w naszych bazach danych. Posiadacze kont premium naszych usług przechowują swoje dane na swoich kontach. Dane mogą pozostać na ich kontach tak długo, jak długo są subskrybentami naszych usług. Może zostać usunięty po zakończeniu okresu subskrypcji lub po usunięciu konta.

Możemy przechowywać Twoje dane w przypadku niektórych zobowiązań prawnych lub w celu rozwiązania niektórych problemów finansowych lub jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub regulacje. Później możemy zawierać pewne informacje w sposób ogólny, który nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Stosowane przez nas strategie bezpieczeństwa

Dążymy do zabezpieczenia danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technologicznych w zależności od postaci danych osobowych oraz czynności, która będzie stosowana do przetwarzania.

Dane osobowe dzieci

Wyjaśniono tutaj, że w żadnym wypadku nie zbieramy żadnych danych od nikogo, kto należy do UE, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinu, Norwegii lub Islandii w wieku poniżej 16 lat. Sugerujemy, jeśli masz mniej niż 16 lat, aby nie udostępniać swoich danych osobowych ani nie próbować zarejestrować się w naszym serwisie. Jeśli stwierdzimy, że zebraliśmy informacje od dziecka poniżej 16 roku życia, natychmiast je usuniemy. Ponadto, jeśli stwierdzisz, że zebraliśmy dane osobowe osób poniżej 16 roku życia, prześlij swoje zapytanie na adres [email protected].

Jakie prawa posiadamy w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Możesz mieć określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, które mogą obejmować i zostały już omówione. Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected], jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych prawach.

Jednakże w kilku sytuacjach możemy nie być w stanie spełnić Twoich żądań; na przykład, jeśli żądanie jest dość niepraktyczne lub może zagrozić prawom innych użytkowników zgodnie z prawem. Ale najpierw poinformujemy Cię o każdym takim przypadku z wyprzedzeniem. Ponadto możemy wymagać kilku dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do rozpoznania Ciebie i rodzaju Twojej prośby.

Dostęp do danych: jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, możesz poprosić o kopię. Możesz wykonać tę czynność, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected].

Modyfikacja: jeśli chcesz edytować lub zmodyfikować jakiekolwiek istotne informacje, które Twoim zdaniem są nieprawidłowe lub wymagają zmiany, możesz wysłać do nas prośbę na adres [email protected].

Usunięcie: Możesz również wysłać do nas prośbę, jeśli chcesz usunąć wszystkie swoje dane osobowe z naszych baz danych.

Odstąpienie od umowy: W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy, którą zawarliśmy w związku z wykorzystaniem Twoich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie za Twoją zgodą. Ale ważne jest, abyś zrozumiał, że jeśli chcesz wykonać to zadanie, być może będziesz musiał podać nam szczegółowy powód zakończenia ujawniania wykorzystywania Twoich danych osobowych, ponieważ wiesz, że takie ujawnienie jest wymagane do korzystania z danych osobowych danych podczas korzystania ze wszystkich naszych usług.

Możliwość przenoszenia: Masz również prawo zażądać uzyskania formatu nadającego się do odczytu maszynowego. Możesz poprosić o przeniesienie Twoich danych osobowych na inny nośnik, do którego można uzyskać dostęp techniczny i łatwy sposób.

Skarga: jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub skargi związane z wykorzystaniem danych osobowych, możesz nas o tym powiadomić, wysyłając do nas wiadomość e-mail.

Ograniczenia przetwarzania: Możesz również zażądać od nas zaprzestania dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Sprzeciw: jeśli chcesz złożyć sprzeciw lub skargę dotyczącą któregokolwiek z naszych procesów lub pracy związanych z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej. Nasz zespół uważnie przygląda się takim sprawom i adekwatnie odpowiada użytkownikom w celu rozwiązania ich zastrzeżeń i skarg.

Masz pytanie dotyczące danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej (zgodnie z opisem poniżej), jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z powiadomieniem o RODO lub polityką prywatności danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności, przesyłając prośbę do działu pomocy na adres [email protected] lub pocztą na adres :

Content Arcade (UK), LTD.

438, Streatham High Road

London, UK.

SW16 3PX